Blog

10 Soru İle Siber Suçlar Hakkında Her Şey

Gelişen teknoloji ile birlikte siber suçlara ilişkin bir hukuk alanı oluşamaya başlamıştır. Bilişim suçları, telefon, tablet, bilgisayar, ATM, POS cihazı gibi her türlü bilişim aracıyla gerçekleştirilebilmesi sebebiyle oldukça yaygın olup uzmanlık gerektiren bir konudur.

İşte Siber Suçlar İle İlgili Merak Edilen 10 Soru

Kullanıcıların sıklıkla araştırdığı ve siber suçlar ile ilgili en merak edilen soruları sizler için bir araya getirerek cevapladık!

Siber Suçlar nedir?

Siber suçlar; her türlü bilişim aracı ile gerçekleştirilen suçlardır. Söz konusu bilişim araçlarına telefon, ATM, bilgisayar gibi cihazlar örnek verilebilir. Siber suçların bir diğer adı bilişim suçları olmakta olup herhangi bir bilişim siteminde gerçekleştirilecek olan her türlü hukuka aykırı eylem siber suç kavramı içerisinde kalabilecektir.

Siber suçlar nasıl şikâyet edilir?

Siber suçlar, soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olmayan suçlardır. Söz konusu suçların soruşturulması ve kovuşturulması re’sen takip edilmekle beraber henüz tespit edilememiş olması halinde ilgili merci olan Cumhuriyet Savcılıklarının bilgilendirilmesi halinde de takibi gerçekleştirilecektir. Siber suçlar bakımından uygulanacak zamanaşımı süresi 8 yıl olup söz konusu 8 yıllık süre içerisinde soruşturma ve kovuşturma yapılması mümkün olabilecektir.

Siber suçlara neler girer?

Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenmiş olan siber suçlar şu şekildedir:

  • Bilişim Sistemine Girme Suçu (m. 243)
  • Sistemi Engellemek, Bozmak, Verileri Yok Etmek veya Değiştirmek Suçu (m. 244)
  • Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu (m. 245)
  • Yasak Cihaz veya Programlar (m. 245/A)
  • Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirlerinin Uygulanması (m. 246)

Siber suçlar cezası nedir? / Hacker cezası nedir?

Türk Ceza Kanunu’nda yer alan siber suçların cezası, ilgili suça göre şu şekilde belirlenmiştir:

  • Bilişim Sistemine Girme Suçu (m. 243)’nun cezası 1 yıla kadar hapis cezası veya adli para cezasıdır. Söz konusu suçu oluşturan fiillerin bedeli karşılığı yararlanılabilen sistemler hakkında işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranına kadar indirilebilecektir. Gerçekleştirilen eylemler sebebiyle sistemin içerdiği verilerin yok olması veya değiştirilmesi halinde ise 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilebilecektir.
  • Sistemi Engellemek, Bozmak, Verileri Yok Etmek veya Değiştirmek Suçu (m. 244)’nun cezası 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıdır. Suçu gerçekleştiren failin verileri bozması, yok etmesi, değiştirmesi, var olan verileri başka bir yere göndermesi halinde ise uygulanacak ceza 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasıdır. Suçun banka veya kredi kurumlarına ya da kamu kurum ve kuruluşlarına ait sistemler üzerinde gerçekleştirilmesi halinde ise verilen ceza yarı oranında artırılacaktır. Fail tarafından söz konusu eylemler gerçekleştirilirken kendisine veyahut başka bir üçüncü şahsa yarar sağlanması halinde ise 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ve beş bin güne kadar adli para cezasına hükmedilebilmesi söz konusu olacaktır.
  • Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu (m. 245)’nun cezası ise 3 yıldan 6 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıdır. Fail tarafından sahte banka kartı veyahut kredi kartı üretilmesi, satılması gibi eylemlerin gerçekleştirilmesi halinde ise 3 yıldan 7 yıla kadar hapis ve on bin günlük adli para cezasına hükmedilebilecektir. Fail tarafından söz konusu eylemler gerçekleştirilirken kendisine veyahut başka bir üçüncü şahsa yarar sağlanması halinde ise 4 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası ve beş bin güne kadar adli para cezasına hükmedilebilmesi söz konusu olacaktır.
  • Yasak Cihaz veya Programlar (m. 245/A)’a ilişkin suçların gerçekleştirilmesi halinde ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasına hükmedilebilecektir.

Siber suçlara nasıl ulaşabilirim?

Siber suçlar re’sen soruşturma ve kovuşturma yapılmakla beraber 8 yıllık zamanaşımı süresine tabidir. Siber suçlardan herhangi birinin mağduru olmanız halinde Siber Suçlar Mücadele Müdürlüğüne veyahut şikâyet dilekçesi ile Cumhuriyet Savcılıklarına başvurabilirsiniz.

İnternet üzerinden işlenen suçlar nelerdir?

Siber suçlar; yalnızca bilgisayar ve internet üzerinden işlenen suçlar olmayıp gelişen teknoloji ile her türlü bilişim sistemini kapsamaktadır. Bilişim Sistemine Girmek, Sistemi Engellemek, Bozmak, Verileri Yok Etmek veya Değiştirmek, Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanmak, Yasak Cihaz veya Programlar Kullanmak Türk Ceza Kanunu’na göre suç olarak kabul edilerek düzenleme altına alınmıştır.

DDoS atmak suç mu?

DDos, Denial of Service’in kısaltması olup internete bağlı olan bir hostun hizmetlerinin geçişi veyahut süresiz olarak aksatılması demektir. Gerçekleştirilen bu eylem ile eylemin gerçekleştirildiği sistemde yer alan asıl kullanıcıların ağ ve kaynaklara ulaşamaması söz konusu olacağından söz konusu eylem bir siber saldırı niteliğindedir ve Türk Ceza Kanunu uyarınca suç teşkil etmektedir.

Siber suçlar fake hesabı bulabilir mi?

Siber suçlar, Kanunda yer alan eylemlerin gerçekleştirilmesi ile oluşmaktadır. Yargıtay tarafından belirtilen görüşe göre fake/sahte hesap açmak tek başına suç oluşturmamaktadır. Açılan fake/sahte hesap ile internetten tehdit, hakaret gibi farklı suçların gerçekleştirilmesi halinde ise gerçekleştirilecek olan incelemeler ve araştırmalar neticesinde ilgili hesap sahibine ulaşılması mümkündür.

Sosyal medya suçları nelerdir?

Türk Ceza Kanunu’nda bilişim suçları kapsamında bahsedilen eylemlerin sosyal medya hesaplarında gerçekleştirilmesi de mümkündür. Sosyal medya hesaplarında gerçekleştirilen tehdit, hakaret gibi eylemler her ne kadar siber suçlar kapsamında düşünülse de siber suçlar kapsamında kalmamakta olup yalnızca eyleme bağlı olarak nitelikli hal teşkil edebilecektir. Siber suçlar şu şekildedir: Bilişim Sistemine Girmek, Sistemi Engellemek, Bozmak, Verileri Yok Etmek veya Değiştirmek, Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanmak, Yasak Cihaz veya Programlar Kullanmak.

Savcılığa yapılan suç duyurusu ne zaman sonuçlanır?

Siber suçlara ilişkin şikâyetin Cumhuriyet Savcılığına intikal etmesi ile soruşturma aşaması başlamaktadır. Cumhuriyet Savcısı tarafından gerçekleştirilen eyleme ve varsa oluşan zararlara bağlı olarak gerekli araştırma ve incelemeler yapılarak deliller toplanır. Söz konusu süreç her olay yönünden farklı ilerleyecektir.

Özetleyecek Olursak

Bilişim suçları, teknik bir konu olup uzmanlık gerektirmektedir. Bilişim suçunun faili ya da mağduru herkes olabilecektir. Bilişim suçlarının mağduru ya da faili olmanız halinde bilişim hukuku alanında uzman avukat kadromuzla iletişime geçerek herhangi bir hak kaybına uğramanızın önüne geçebilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu