Blog

16 Soruda En Sık Karşılaşılan Tehdit Suçları

Makalemizde, cevapları merak edilen tehdit suçlarına yer verdik. Makalemizin devamında en çok karşılaşılan tehdit suçu soruları ve cevaplarını okuyacaksınız. Ancak, öncelikle Tehdit nedir kısaca açıklayalım:

Tehdit Nedir?

Tehdit suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 106. Maddesinde düzenlenmiştir. Tehdit, failin iradesine bağlı olan fenalığın mağdurun ya da yakının başına bir gelebileceğine yönelik çeşitli söylemlerde bulunmasıdır. Tehdit ancak gerçek kişiler aleyhine işlenebilir. Failin söylemleri tehdit boyutunu aşar ise şantaj suçu oluşur.

Sözlü tehdidin cezası nedir?

Tehdidin sözlü gerçekleşmesi durumunda suçun basit hali oluşacaktır. Bu durumda sözlü tehdit sebebi ile fail altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Whatsapp veya Mesajla küfür ve tehdidin cezası nedir?

Tehdit suçunun internet yolu işlenmesi halinde ispatın çok zor olduğu, yorumların ve gönderilen mesajların anında kolaylıkla silinebilmesi ile ortada delil kalmadığı düşünülmektedir. E-posta, görüntülü konuşma (Facetime gibi), anlık mesajlaşma (SMS, WhatsApp gibi) yollarla yapılan hakaretlerde kanun kapsamında yer almakla beraber tehdit kişinin mal varlığına ilişkin olması halinde fail hakkında gerekli işlemlerin yürütülmesi şikâyete tabiidir. Sanılanın aksine EGM tarafından suç konusu paylaşımların hangi bilgisayardan yapıldığı tespit edilebilmektedir.

Sen görürsün tehdit etmek midir?

Failin sen görürsün demesi sair bir kötülük gerçekleştireceğinden bahsederek mağduru korkutması ile tehdit suçu meydana gelmektedir.

Küfür ve tehdidin cezası nedir?

Küfretmek, tehdit suçunun kapsamında olmayıp hakaret suçu kapsamındadır. Tehdit suçunun faili altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmakla birlikte, tehdit malvarlığına ilişin ise mağdurun şikâyeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur. Eğer tehdit suçu silahla, kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle, birden fazla kişi tarafından birlikte, var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak, İşlenmesi halinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Hangi cümleler tehdit sayılır?

Yargıtay tarafından hakaret sayılan cümleler; Seni bu mahallede yaşatmayacağım, senin bacaklarını kırarım, eğer tezgâh açarsan bir ton dayak yiyeceksin seni döverim, senin ağzını kırarım, yakalarsam öldürürüm, ölümlerden ölüm beğen, silahlar konuşacak, ananı avradını sinkaf edeceğim, başkasıyla evlenirsen seni yaşatmam, senin kanlı gömleğini görmeden bana rahat yok, bana oyun oynamayın cayır cayır yakarım, hepinizi yakarım, el ile boğaz kesme işareti yapma TCK madde 106/1-1. cümle kapsamında kalan hareketlerdendir.

Para vermezsen sonunu sen düşün, ayağını denk al benim bekleyenim yok, yakalarsan hiç şansın yok gözüme gözükme, ya benim olacaksın ya da burayı terk edeceksin, beni oraya çıkartma, bu işin çıkışı da var, ben biletini kestim bekle, sizin başınıza çok iş açacağım, acil servisi dağıtırım, seni kızımın yanında görürsem başına gelecekleri düşün, sakın unutma dünya çok küçük, seni eşinden ayıracağım seni süründüreceğim, sen bu adamı ne hakla eve alıyorsun sana dünyanın kaç bucak olduğunu göstereceğim, erkeksen aşağı in TCK madde 106/1-2. cümle kapsamında kalan hareketlerdendir.

Telefonda mesajla tehdidin cezası nedir?

Bir kimsenin telefonla tehdit edilmesi durumunda TCK madde 106 kapsamında düzenlenen tehdit suçunun hükümleri uygulanacaktır.

Hakaret davası cezası kaç TL 2022?

Hakaret suçu TCK madde 106’da Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikâyeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur. Adli para cezası ilgili suç düzenlenirken belirlenen ceza alt ve üst sınırları dikkate alınarak belirlenir. Adli para cezasının alt ya da üst sınırı belli değilse alt sınır en az 5 gün, en fazla 730 gün kabul edilerek hesaplama yapılacaktır. Adli para cezası hesaplanırken öncelikli olarak sanığa verilecek cezanın gün sayısı belirlenir. Gün sayısı belirlendikten sonra sanığın sosyal ve ekonomik durumu göz önünde bulundurularak en az 20 TL en fazla 100 TL adli para cezasına hükmedilir. Adli para cezası tutarını bir örnek üzerinden hesaplayalım; hakaret suçu nedeniyle sanığın seçimlik ceza olan adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiğinde hapis cezasının alt sınırının 3 ay olması sebebi ile alt sınır en az 90 gün olarak belirlenmektedir. Belirlenen 90 gün için günlüğü 40 TL’den para cezasına çevrildiğinde sanık aleyhine 3.600 TL adli para cezasına hükmedilecektir.

İnternetten küfür ve tehdidin cezası nedir?

Tehdit suçu internet yolu ile işlenmesi halinde de TCK madde 106 kapsamındadır. Hakaret suçu kapsamında kalan küfürler Türk Ceza Kanunu’nda şerefe karşı suçlar arasında yer almaktadır. Türk Ceza Kanunu m.125/1’de hakaret ‘Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat edilmesi veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldırılmasıdır.’ denilmektedir. Ayrıca kanunun devamında 125/2’de ‘Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.’ denilerek sesli, görüntülü, yazılı olarak gönderilen iletilerde hakaret suçunun kapsamları arasında sayılmıştır. Ayrıca kanunun devamında 125/4’de ‘Hakaretin alenen işlenmesi halinde ceza altıda biri oranında artırılır.’ denmektedir yani hakaretin aleni işlenmesi cezayı arttıran hallerdendir.

Sosyal medyada küfür etmenin cezası kaç TL?

TCK’da düzenlenen hakaret suçu kapsamına giren küfürlerin sosyal medyadan edilmesi ceza miktarının ve hesaplanmasının usulünü değiştirmemektedir.

Tehdidin para cezası ne kadar?

Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikâyeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur. Adli para cezası hesaplanırken öncelikli olarak sanığa verilecek cezanın gün sayısı belirlenir. Sanığın sosyal ve ekonomik durumu göz önünde bulundurularak en az 20 TL en fazla 100 TL adli para cezasına hükmedilir.

Parmak sallamak suç mu?

Tehdit mağdurun karar verme veya hareket etme özgürlüğünü kısıtlayan, özgür iradesinin önüne geçen, onda korku ve endişe yaratmaya elverişli her türlü söz, yazı, vb. hareketlerdir. Bu hareketlere örnek olarak “sen görürsün” anlamında parmağını mağdura doğru sallamak, ikametgâhının önüne kafatası resmi koymak ya da örnek olarak verilebilir.

Seni döverim demek suç mu?

Seni döverim demenin ilk başta suç sayılmayacağı düşünülmektedir. Ancak bir olayın tehdit olup olmadığını anlamak için söylenilen söz veya ortaya konulan hareketin kişinin korkmasına sebebiyet vermesi gerekmektedir. Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2013/26763 Esas, 2015/38316 Karar sayılı kararında ise seni döverim cümlesini sarf eden failin beraatine hükmedilmesini hukuka aykırı bulmuş bu ifadeyi tehdit niteliğinde saymıştır.

Telefonda küfür etmek suç mu?

Hakaret kapsamında kalan küfürlerin telefonda sarf edilmesi de hakaret suçunu oluşturacaktır. Hakaret suçunun cezasının tayini hakim tarafından yapılan inceleme ve vicdani kanaati ile gerçekleşecek olup hüküm buna göre kurulacaktır.

Hakaret davası açmak kaç para?

Hakaret davası açabilmek için öncelikle Cumhuriyet Başsavcılığına bir şikâyet dilekçesi verilerek suçlular hakkında gerekli soruşturmanın başlaması gerekmektedir. Mersin Barosu 2021 Yılı Tavsiye Edilen Avukatlık Ücret Tarifesi’ne göre ceza soruşturması aşamasında takip edilen dosya için tavsiye edilen ücret tutarı beş bin TL’dir.

Sosyal medya hakaret davası cezası kaç TL 2021?

Sosyal medyada işlenen bir hakaret suçu için öncelikli olarak Cumhuriyet Başsavcılığına bir şikâyet dilekçesi verilmelidir. Hakaret suçuna yönelik verilen dilekçe ceza soruşturma aşamasında takip edilen işler kapsamında kalmaktadır. Ceza soruşturma aşamasında takip edilen işlerin Mersin Barosu 2022 Yılı Tavsiye Edilen Avukatlık Ücret Tarifesi’ne göre tavsiye edilen ücret tutarı beş bin TL’dir.

Tehditlere karşı ne yapmalı?

Cumhuriyet Başsavcılıklarına veya CİMER’e şikayette bulunabilir veya yasal yollardan hakkınızı aramak için Ekinlaw hukuk bürosu ile temasa geçebilirsiniz.

Son Sözler

Yazımızda, en sık sorulan tehdit unsurlu sorulara cevap verdik. Eğer siz de tehdide maruz kaldıysanız, hukuki süreci sağlıklı bir şekilde yürütebilmek adına alanında uzman avukatlardan yararlanmalısınız. Ekinlaw, hukuki uyuşmazlıklarda sizlere yardımcı olabilmek adına deneyimli avukatlar ile donatılmış bir ekiptir.

İlgili Makaleler

2 Yorum

  1. Merhaba. Benimle uğraşırsan basın ağrır dedim birisine. Ama bunu kavga yapmak için değil şikayet etmek amaçlı dedim basın ağrır diye. Bu tehdit suçu mudur. Ve tehdit suçu ise cezası nedir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu