Özel Hukuk

Aval Ne Demek?

Aval, poliçe bedelinin ödenmesini teminat altına almak amacıyla yapılan bir teminat işlemidir. Bu işlem, senet üzerine konulan tek taraflı bir kayıt ile gerçekleşir (TTK m. 700/1).

Aval, poliçe borçlularının ödeme taahhüdünü güçlendirir ve poliçenin güvenilirliğini artırarak tedavülünü kolaylaştırır. Avalin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için dikkat edilmesi gereken birkaç önemli husus bulunmaktadır.

Türk Ticaret Kanunu’nun 700. Maddesine göre;

“(1)Poliçede bedelin ödenmesi, aval suretiyle tamamen veya kısmen teminat altına alınabilir.

(2) Bu teminat, üçüncü bir kişi veya poliçede imzası bulunan bir kişi tarafından da verilebilir.”

Aval İşlemi

Aval işlemi, poliçe bedelinin ödenmesine ilişkin teminat sağlar. Bu nedenle, aval veren kişi, taahhüt altına giren kişi ile aynı sorumluluğu üstlenir (m. 702/1). Aval veren kişiye “avalist,” lehine aval verilen kişiye ise “avalat” denir.

Avalin Şekli

Aval, “aval içindir” veya buna benzer bir ifade ile senet üzerine yazılmalı ve aval veren kişi tarafından imzalanmalıdır (m. 701/2).

Aval şerhi, sadece poliçe veya alonj üzerine yazılmalıdır (m. 701/1). Aval veren kişinin imzası, poliçenin yüzüne atılan her imza olarak kabul edilir (m. 701/3).

Aval şerhi, poliçenin arka yüzüne de yazılabilir, ancak avalin geçerliliği için mutlaka belirtilmelidir.

Türk Ticaret Kanunu’nun 701. Maddesine göre;

“ (1) Aval şerhi, poliçe veya alonj üzerine yazılır.

(2) Aval “aval içindir” veya bununla eş anlamlı başka bir ibareyle ifade edilir ve aval veren kişi tarafından imzalanır.

(3) Muhatabın veya düzenleyenin imzaları hariç olmak üzere, poliçenin yüzüne atılan her imza aval şerhi sayılır.

(4) Kimin için verildiği belirtilmemişse aval, düzenleyici için verilmiş sayılır.”

Kimler Aval Verebilir? Kimlere Aval Verilebilir?

Aval, üçüncü kişiler tarafından veya poliçede imzası bulunan kişiler tarafından da verilebilir (m. 700/2). Bu kapsamda, düzenleyen, muhatap ve cirantalar tarafından aval verilebilir. Aval verilebilmesi için eşin rızası aranmaz. Aval, poliçede taahhüt altına girmiş kişilerden herhangi biri için verilebilir. Avalin kimin lehine verildiği, aval şerhinde belirtilmemişse düzenleyen lehine verilmiş sayılır (m. 701/4).

D. Avalin Hükümleri ve Geçerliliği

Aval, kayıtsız ve şartsız yapılmalıdır. Aval veren kişi, taahhüt altına girdiği kişi kadar sorumludur.

Aval verenin sorumluluğu, lehine aval verilen kişinin sorumluluğundan bağımsızdır.

Aval verenin teminat altına aldığı borç, şekle ait noksandan başka bir sebep olmadıkça geçerlidir (m. 702/2). Aval, poliçenin geçerliliğine bağlıdır. Poliçe geçersizse, aval de geçersiz olur. Aval veren kişi, poliçe bedelini ödediğinde, lehine aval verdiği kişiye ve diğer poliçe borçlularına karşı poliçeden doğan haklarını kazanır (m. 702/3).

Aval işlemleri, poliçe düzenlemelerinde ve finansal taahhütlerde yaygın olarak kullanılan bir güvence yöntemidir. Başvuru esnasında bu temel bilgileri göz önünde bulundurmak, etkili ve güvenilir aval işlemleri gerçekleştirmek için önemlidir.

Bu açıklamalar, kıymetli evrak hukukunun geniş kapsamlı ve detaylı bir konu olduğunu göstermektedir. Herhangi bir hukuki konuda daha fazla bilgi edinmek veya özel bir konuda danışmanlık almak isterseniz, uzman bir hukuk profesyoneline başvurmanız önerilir.

Av. Ahmet EKİN & Stj. Av. Evrim ÜSTÜNDAĞ

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu