Basın Hukuku

Basın Hukuku Nedir?

 

Basın Hukuku; basın özgürlüğünü ve bu özgürlüğün kullanımını düzenleyen hukuk dalıdır. Basın yoluyla kişilik haklarının ihlali, gazete ve dergiler yoluyla olabileceği gibi, kitap, broşür gibi basılmış eserlerle de gerçekleşebilir.

Basın Hukuku

Medya ve Basın Hukuku Avukatı Kime Denir?

 

Basın ve medya ile ilgili uyuşmazlıklarda hukuki danışmanlık sağlayan, basın yoluyla işlenen suçlar ve basın yoluyla kişilik ihlallerinin ihlaline ilişkin maddi-mavi tazminat davalarının takibini sağlayan, menajerlik sözleşmeleri gibi birtakım sözleşmeleri düzenleyen avukata medya ve basın hukuku avukatı denir.

 

Basın Avukatı Ne İş Yapar?

 

Basın avukatı, basın hukukuyla ilgili her türlü uyuşmazlıkta hukuki danışmanlık vermesinin yanında;

 • TV ve radyo kanallarına hukuki danışmanlık verilmesi,
 • Basın iş sözleşmelerinin hazırlanması ve basın iş davalarının takibi,
 • Sponsor sözleşmelerinin düzenlenmesi,
 • RTÜK ve diğer medya organları ile gerçekleşen hukuki uyuşmazlıklarda davaların açılması ve takibi,
 • Basın yoluyla gerçekleştirilen kişilik haklarının ihlallerinde maddi- manevi tazminat davası açılması ve takibi,
 • Reklam sözleşmelerinin düzenlenmesi,
 • Menajerlik sözleşmelerinin düzenlenmesi,
 • Online itibar yönetiminde de hukuki destek sağlamaktadır.
 •  

Basın Hukuku Hizmet kapsamı

 

 • Basın iş davaları
 • Medya şirketlerinin alım ve satım danışmanlığı
 • İftira, hakaret ve onur kırıcı yayınlara karşı hukuki süreçlerin başlatılması
 • RTÜK ve diğer idari merciler hukuki prosedürlerin yürütülmesi
 • Görsel veya yazılı yayınlar sebebi ile açılmış maddi / manevi davaların takibi
 • Medya hukukuyla ilgili sözleşmelerin hukuki altyapılarının hazırlanması
 • Tedbir davaları.
 •  

Basın Hukuku Konusunda Yasal Danışmanlığa mı ihtiyacınız var?

 

EkinLaw, müvekkillerine medya ve basın hukuku kapsamında profesyonel danışmanlık hizmet desteği sağlamaktadır.

 

Konu İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Medya ve Basın Hukuku kapsamında; Basın Kanunu, Basın Ahlâk Esasları Hakkında 129 Sayılı Genel Kurul Kararı, Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu, gibi birçok özel mevzuat kullanılarak sonuca ulaşılabileceğinden bu hukuk dalındaki uyuşmazlıklarda hak kaybına uğramamak için alanında uzman ve tecrübeli avukatlardan hukuki yardım almak gerekmektedir. Hukuki yardım alınacak avukatın tespitinde avukatın basın hukuku alanında aldığı eğitimler ve basın hukukundaki tecrübeleri dikkate alınmalıdır.

Basın Avukatı ücretleri 2021 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi çerçevesinde takip edilecek dava ve işlerin niteliğine göre belirlenecektir.

Hemen İletişime Geç
Başa dön tuşu