Boşanma Avukatı

Boşanma dava süreçleri, çiftler için oldukça yıpratıcı olabilmektedir. Bu yıpratıcı dava süresince profesyonel destek almanız, zorlukların üstesinden gelmenizi oldukça kolaylaştıracaktır.

boşanma avukatı

Aile hukuku nedir?

Adından da anlaşılacağı gibi aile hukuku, aileye ilişkin oluşabilecek tüm sorunların (Evlilik, nişanlanma, boşanma ve çocuk velayetleri vb.) çözümü için devreye giren hukuk mekanizmasıdır.

Aile hukuku, medeni hukukun bir alt dalıdır ve dava süreçleri aile mahkemeleri kapsamında görülmektedir.

Boşanma nedir?

Boşanma, evli olan çiftlerin evliliklerini yasal yollarla sona erdirmesi durumudur. Boşanma davalarının hazırlık süreçleri oldukça önemlidir ve titizlikle takip edilmelidir.

Boşanma Avukatı Nedir?

Boşanma avukatı, aile hukuku konusunda uzmanlaşmış, boşanmak isteyen çiftlerin hukuki süreçlerini takip ederek, evliliğin yasal olarak sona ermesini sağlayan hukukçulara halk arasında verilen unvandır.

boşanma avukatı nedir

Her ne kadar Türkiye mevzuatında boşanma avukatı adı altında ayrı bir mesleki uzmanlık alanı mevcut olmasa da halk arasında sıklıkla kullanıldığından, anlaşılmayı kolaylaştırmak adına biz de bu kavramı kullanmaya devam edeceğiz.

En İyi Boşanma Avukatı Nasıl Bulunur? Süreçler Nasıl İşler?

En iyi boşanma avukatı hukuk alanında sıkça kullanılan terimlerdendir. İşinde uzman bir boşanma avukatı, boşanma süreçlerini titizlikle takip eder ve müvekkillerini dava akışı konusunda bilgilendirir. İlk etapta boşanma davası açılıp açılamayacağını netleştirebilmek için aşağıdaki sebeplerin durumuna bakar.

 • Eşler arasında hayat kastı olup olmadığı, onur kırıcı davranış veya kötü muamelelerin uygulanıp uygulanmadığı
 • Aldatma eyleminin gerçekleşip gerçekleşmediğine
 • Eşlerden herhangi birinin haysiyetsiz hayat sürüp sürmediği
 • Eşlerden birinin akli yetersizlikleri olup olmadığı
 • Eşlerden birinin çekilmez derecede evlilik temelinin sarsılıp sarsılmadığına
 • Eşlerden herhangi birinin küçük düşürücü, aşağılayıcı bir suç işleyip işlemediğine
 • Eşlerden herhangi birinin haksız yere konutu terk edip etmediğine

Boşanma sebeplerinin titizlikle ve doğru bir biçimde tespit edilmesi oldukça önemlidir. Zira mahkemeler, davayı boşanma sebeplerine göre incelerler. Tüm bu süreçlerin yürütülmesi aşamasında alanında uzman bir avukat ile çalışmak son derece önemlidir.

Boşanma davası nasıl açılır?

Öncelikle boşanma sebebi tespit edilmelidir. Bu aşamadan sonra duruma göre dava dilekçesi hazırlanmalıdır.

boşanma davası nasıl açılır

Bir sonraki aşama ise tarafların birbirinden talepleri olup olmadığı, varsa ne tür talepler olduğu netleştirilmesi aşamasıdır.

Bu talepler;

 • Nafaka beklentisinin olup olmadığı
 • Mal paylaşım talebinin olup olmadığı
 • Maddi veya manevi yönde tazminat talebinin olup olmadığı
 • Velayet hakkı talebinin olup olmadığı

Bu talepler doğrultusunda dava dilekçesi yazılır ve dava dosyası hazırlanır. Diğer ayrıntıların da tamamlanmasıyla birlikte dava harç ve giderleri vezneye yatırılarak dosya teslim edilir ve böylelikle dava açılmış olur.

Boşanma avukatı ne iş yapar?

 • Müvekkilin elde etmek istediği sonuç üzerine yol haritasını çıkarmak
 • Derin analizler yaparak davanın seyri ve sonuçları üzerine değerlendirme yapmak
 • Boşanma dava tipine göre (çekişmeli veya anlaşmalı) müvekkillerini bilgilendirmek
 • Dava süresince müvekkiline duruşma tarihleri, süreleri ve dava aşamaları hakkında bilgi vermek
 • Mahkeme kararı doğrultusunda, müvekkilinin hangi davalara katılıp katılmayacağı konusunda bilgi vermek
 • Mal rejimi uyuşmazlıklarının çözümü
 • Tazminat, nafaka, velayet ve mal paylaşım gibi hususların yürütülmesi

Boşanma sürecinde uzman yardımı almanız dava seyrini değiştirebilir

Boşanma dava süreçleri oldukça zorlu ve yıpratıcıdır. Bu zorlu durumda hukuki yükünüzü hafifletebilecek uzman desteği almanız oldukça önemlidir.

Ekin Law, aile hukuku alanında uzmanlaşmış ve tecrübeli kadrosu ile medeni hukukun alt dalı olan aile hukuku uyuşmazlıklarından doğan boşanma, nafaka, mal paylaşımı ve velayet vb. davaların yasal süreçlerinin başlatılması, sürdürülmesi ve sonuçlandırılması hususunda profesyonel hizmet desteği vermektedir.

Konu İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular
Nasıl En İyi Boşanma Avukatı Bulurum?

Hukuk alanında en çok rastlanan arama terimlerinden biri de en iyi boşanma avukatı kavramıdır. Bu kavramın nedeni ise kaliteli ve sonuç odaklı avukat arayışından kaynaklanmaktadır. İşinde iyi bir boşanma avukatı sizi muhtemel sonuçlara hazırlayan, dürüst ve sonuç odaklı yaklaşandır. Hukuk büromuz, En iyi Mersin boşanma avukatı ekibi ile sizlere yardımcı olmaya hazırdır.

Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Çekişmeli boşanma dava süreçleri 1-2 yılı bulabilmektedir. Anlaşmalı boşanmada ise süreler 1-2 ay gibi oldukça kısa sürede sonuçlanmaktadır.

Tek Taraflı Boşanma Talebi, Süreci Nasıl Etkiler?

Tek taraflı boşanma davası açacak olan eşin mahkemeye sunacağı haklı bir boşanma sebebi olması şarttır. Aksi durumda tek taraflı dava ne kadar sürer ve nasıl sonuçlanır gibi sorulara net bir biçimde cevap verilemez.

Boşanma Davası Açıldıktan Ne Kadar Sonra Mahkeme Olur?

Dava açıldıktan sonra, tahminen 3 ile 7 ay arasında duruşma (mahkeme) günü belirlenebilir.

Anlaşmalı Boşanmada İki Avukata Gerek Var Mı?

Hayır, gerek yoktur. Anlaşmalı boşanmada aşamasında iki tarafın da güven sorunu yaşamayacağını düşündüğü bir avukata vekalet vererek sürecin bu şekilde ilerlemesi sağlanabilir.

Boşanma Davaları Kaça Ayrılır?

Boşanma davaları anlaşmalı ve çekişmeli olmak üzere iki guruba ayrılır.

Boşanma Avukatı Ne Yapar?

Boşanma sebeplerini inceler, dava öncesi derin analizler yapar ve dava sürecini olumlu etkileyebilecek hukuki stratejiler geliştirerek müvekkilini davaya hazırlar.

Boşanma Davası Açmak İçin Avukat Şart Mı?

Türk hukuk sistemine göre, hiçbir dava için avukat tutma zorunluluğu yoktur. Ancak boşanma dava sürecinde hakim, davayı boşanma sebebine göre inceler. Bu nedenle dava hazırlık süreçleri oldukça önemlidir ve titizlikle takip edilmelidir. İşinde uzman bir boşanma avukatından profesyonel destek almak yararınıza olacaktır.

Boşanmak İçin Avukat Ücreti Ne Kadar?

2020 Tarihi itibarı ile boşanma avukat ücretleri (dava türü ve durumuna göre) 4.000 TL ile 15.000 TL aralığındadır.

Boşanma Davası Hangi Nedenlerle Açılabilir?

Boşanma davası; Anlaşmalı boşanma, genel boşanma (şiddetli geçimsizlik) ve özel boşanma sebepleri ile ilgili nedenlerden dolayı açılabilir.

Boşanma Avukatının Görevi Nedir?

Boşanma avukatı, aile hukuku konusunda uzmanlaşmış hukukçuların, boşanmak isteyen çiftlerin hukuki süreçlerini takip ederek, evliliğin yasal olarak sona ermesini sağlar.

Yukarı Çık