Ceza Avukatı

Türkiye’deki avukatlık mesleğinde her ne kadar yasal branşlaşma olmasa da ceza hukuku konusunda uzmanlaşmış hukukçulara, halk arasında veya internette yer alan “ceza avukatı” veya “ağır ceza avukatı” gibi kavramlarla hitap edilmektedir.

 

Yazımızın devamında daha anlaşılabilir olabilmek adına biz de halk tabiri ile “ceza avukatı” kavramını kullanacağız.

Ceza Hukuku nedir?

Ceza hukuku, insanların uğradığı haksızlıklar veya işlediği hatalı fiiller nedeniyle karşılaşacakları yaptırımların suç ve ceza kavramları çerçevesinde inceleyen kamu hukuku dalıdır.

Ceza avukatı nedir?

Ceza avukatı; ceza Yargılamasında vekil ya da müdafi olarak görev yapan avukatlara denir. Ceza hukuku avukatı tarafından, ceza davalarına bakan hukukçulara halk arasında tanımlanmış unvandır. Yasal olarak “ceza avukatı” adı altında yer alan resmi bir avukatlık branşı bulunmamaktadır.

Ceza avukatları, kişi özgürlüğü ve mağdur hakları bakımından toplumun en hassas sorunlarıyla uğraşmaktadır. Ceza davalarının olası ciddi sonuçlarında etkisinin bulunduğu ceza avukatları, alanlarında donanımlı ve tecrübeli olmalıdırlar.

Ceza Hukuku Avukatı ne yapar?

Ceza avukatının vekil olması durumunda müşteki, mağdur, katılan veya suçtan zarar görenin haklarını savunur. Ceza avukatının müdafi olması durumunda şüpheli ya da sanığın savunmasını yapar ve hukuki anlamda yardımcı olur.

Ceza Davalarında Avukat talebi nasıl yapılır?

Zorunlu müdafi; şüpheli veya sanığın kendisini temsil edecek ve kendisine hukuki yardımda bulunacak bir müdafinin atanmasını talep etmesi ya da şüpheli veya sanığın talep etmemesine rağmen kanunda öngörülen suçlarda veya koşullarda görevlendirilen avukatı tanımlamaktadır.

Türk Ceza Kanunu’nun 150. Maddesine göre; Şüpheli veya sanıktan kendisine bir müdafi seçmesi istenir. Şüpheli veya sanık, müdafi seçebilecek durumda olmadığını beyan ederse, istemi halinde bir müdafi görevlendirilir. Müdafii bulunmayan şüpheli veya sanık; çocuk, kendisini savunamayacak derecede malul veya sağır ve dilsiz ise, istemi aranmaksızın bir müdafi görevlendirilir.

Ayrıca alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yapılan soruşturma ve kovuşturmada da Türk Ceza Kanunu’na göre kişinin istemi olmasa dahi müdafii görevlendirilecektir. Ayrıca Türk Ceza Kanunu zorunlu müdafilikle ilgili diğer hususların Türkiye Barolar Birliğinin görüşüyle düzenlenecek yönetmelikle belirleneceği belirtilmiştir.

Ağır Ceza Avukatı nedir, kime denir?

Türk hukukunda avukatların belirli davaları takip etmesi gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır. Ağır Ceza Avukatı olarak anılan avukatlar genellikle Ağır Ceza Mahkemelerinde bulunan dosyaları takip etmeleri sebebiyle bu şekilde adlandırılmışlardır.

Ağır Ceza Avukatı nedir

Ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve 10 yıldan fazla hapis cezası ile ilgili dava ve işlere ağır ceza mahkemeleri bakmakla görevlidir. Ayrıca Türk Ceza Kanunu kapsamında Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek katalog suçlar mevcuttur. Bu kapsamdaki suçlara ilişkin dosyaların takibini yapan avukatlara ağır ceza avukatı denir.

Ceza Avukatının Görevleri

 • TCK’da belirtilen tüm ceza ve ağır ceza davalarına söz konusu (yağma, adam yaralama, kasten adam öldürme, rüşvet suçları, hile ve hileli iflas suçları, nitelikli dolandırıcılık, ağırlaşmış yaralama suçları, irtikap ve zimmet suçları, darp, vb. 10 yıldan daha fazla hapis cezasına mahkum edilebilecek kişilerin davalarına) bakmak
 • Müvekkilinin Özgürlük, maddi ve manevi tüm kişilik haklarını korumak
 • Dava süresince, davaya konu olan delillerin titizlikle ve dikkatli olarak araştırarak savunmaya eklenmesi
 • Müvekkil ile etkili bir iletişim kurarak davanın seyrini değiştirebilecek hukuki stratejiler geliştirmek
 • Gerçek suçlu/suçluların bulunması ve gerçek cezai yaptırımların alınmasını sağlamak

Ceza Hukukuna ilişkin mı ihtiyacınız var?

Ceza hukuku konusunda uzmanlaşmış hukuk büromuz ve deneyimli avukatlarımız ile davalarınızın yasal süreçlerini yönetebiliriz. Uzman ekibimiz ile sizlere yardım etmeye hazırız. Bizimle iletişime geçerek sizin için en uygun planlamayı yapmamıza yardımcı olun.

Konu İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Mersin ceza avukatları, ceza hukuku alanında hizmet veren, Mersin barosunda kaydı olan avukatlardır.

En iyi ceza avukatı bulma konusu oldukça komplikedir. Seçimler hukuk bürosunun aldığı davalar ve tecrübeleri ile alakalıdır. Bu nedenle Mersin en iyi ceza avukatı arayışınızda bu kriterleri göz ardı etmeyiniz.

Türk hukuk sisteminde avukatlar branş olarak ayrılmamakta olup her türlü davaya bakabilirler.

Her işin bir uzmanlık alanı vardır ve hiç bir avukat kendisine, “en iyi ağır ceza avukatı” unvanı veremez. Hukuk büromuz, her biri kendi alanlarında uzmanlaşmış en iyi hukukçu ve avukatlardan oluşmaktadır. Bizimle iletişime geçerek yakından tanıma fırsatı bulabilirsiniz.

Avukatlar vekalet ücretlerini diledikleri gibi belirleyemezler. Her yıl Resmi Gazete’ de yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi vekalet ücretinin en alt sınırını belirler. Yine bu tarife kapsamında avukatın bağlı bulunduğu baro tarafından da tavsiye tavsiye edilen vekalet ücretinin alt sınırları belirlenecektir.

Ceza avukatlarının vekalet ücretleri takibi yapılan davaya göre değişmektedir. Ancak bu vekalet ücretleri 2021 yılı için 24.11.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinden az olamayacaktır. Ayrıca farklı şehirlerdeki barolar 2021 yılı için tavsiye edilen ücret tarifesini de yayınlamış bulunmaktadırlar.

Mersin ili için, Mersin Barosu Yönetim Kurulu’nun 25.11.2020 tarih ve 2020/1488 no’lu kararı ile kabul edilen tavsiye edilen avukatlık ücreti şu şekildedir:

 • Ağır Ceza Mahkemesi
  • Sanık Vekilliği: 36.750 TL
  • Müdahil Vekilliği: 18.800 TL
 • Asliye Ceza Mahkemesi
  • Sanık Vekilliği: 23.000 TL
  • Müdahil Vekilliği: 13.000 TL
 • Sulh Ceza Hakimliği: 5.150 TL
 • İdari Para Cezası İtiraz: 4.150 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 • Ceza Soruşturma Aşamasında Takip Edilen İşler: 5.000 TL
 • Cumhuriyet Başsavcılığı Seri Muhakeme Usulüne İlişkin İşler: 5.600 T

Türk hukuk sisteminde avukatla temsil zorunluluğu yoktur. Fakat ağır ceza mahkemesinde yargılanan bir sanığın avukat ile müdafaa edilmesi mevzuatımızca zorunludur. Şüpheli veya sanık avukat seçemeyecek durumda ise alt sınırı 5 yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı kendisi hakkında yapılacak olan soruşturma ve kovuşturma aşamalarında müdafi atanacaktır.

Avukatın temsil ettiği kişiye müvekkil denir.

Ceza hukukunun önemi ve amacına 5237 sayılı TCK’nın 1. Maddesinde de yer verilmiştir.

Buna göre; “Ceza kanununun amacı; kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemektir

Ceza hukuku avukatlarının baktıkları davaları 5 ana gruba ayırabiliriz:

 1. Adam öldürme
 2. Dolandırıcılık davaları
 3. Hakaret davaları
 4. Uyuşturucu davaları
 5. Hak mahrumiyeti, şeklindedir.
Hemen İletişime Geç
Başa dön tuşu