Blog

Deport Nedir? Deport Avukatı Nedir, Ne İş Yapar?

Deport, kelime anlamı olarak sınır dışı etmek demektir. Deport avukatı ise deport kararına karşı hukuki süreci takip eden avukat diyebiliriz. Yazımızda, sizler için Deport konusunu detaylıca inceledik.

Deport Nedir? Süreç nasıl işler?

Deport (sınır dışı etme), ile ilgili uygulanacak hükümler 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununda düzenlenmiştir. Türkiye’de bulunan yabancılar, kendi ülkesine, transit gideceği ülkeye veya üçüncü bir ülkeye sınır dışı edilebilir.

Deport Kararı Ne Demek?

Deport (sınır dışı etme) kararı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün talimatı üzerine veya Valiliklerce kendiliğinden alınır. Deport kararı verildikten sonra hakkında karar verilen kişiye, Türkiye’yi terk edebilmesi için en az on beş, en fazla otuz gün süre verilir. Bu şekilde süre verilen kişilere Çıkış İzin Belgesi verilir.

Deport Kararı Sonrası Hukuki Süreç Nasıldır?

Deport kararı verildikten sonra kararda belirtilmek şartıyla ülkeden ayrılması için hakkında karar verilene süre verilir. Karar, gerekçeleriyle birlikte hakkında sınır dışı etme kararı alınan yabancıya veya yasal temsilcisine ya da avukatına tebliğ edilir. Hakkında sınır dışı etme kararı alınan yabancı, bir avukat tarafından temsil edilmiyorsa kendisi veya yasal temsilcisi, kararın sonucu, itiraz usulleri ve süreleri hakkında bilgilendirilir.

Deport Avukatı Nedir, Kime Denir?

Her avukat deport işlemlerine karşı hukuki süreci takip etme ve hukuki yollara başvurma yetkisini sahip olmakla beraber bazı avukatlar bu alana yoğunlaşarak deport konusunda bilgi ve tecrübelerini artırabilir. Ağırlıklı olarak deport işlemlerine karşı hukuki süreçle iştigal eden avukatlara deport avukatı denebilir.

Deport (Sınır Dışı) Avukatları Ne İş Yapar?

Deport avukatı, yabancı hakkında deport kararı verildikten sonraki hukuki süreci takip eder ve sonuçlandırır. Deport işlemleri sırasında oluşabilecek olası hatalardan kaynaklı hak kayıplarının önüne geçerek mağduriyetleri önler.

Deport Edilme Nedenleri Nelerdir?

Türkiye’de bulunmaları sakıncalı olanlar hakkında deport kararı verilir. Deport edilme sebepleri 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 54. maddesinde sayılmıştır.

Kimler Hakkında Sınır Dışı Etme Kararı Verilebilir?

Aşağıda sayılan yabancılar hakkında sınır dışı etme kararı alınır:

 • 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 59 uncu maddesi kapsamında sınır dışı edilmesi gerektiği değerlendirilenler
 • Terör örgütü yöneticisi, üyesi, destekleyicisi veya çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi, üyesi veya destekleyicisi olanlar
 • Türkiye’ye giriş, vize ve ikamet izinleri için yapılan işlemlerde gerçek dışı bilgi ve sahte belge kullananlar
 • Türkiye’de bulunduğu süre zarfında geçimini meşru olmayan yollardan sağlayanlar
 • Kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar e) Vize veya vize muafiyeti süresini on günden fazla aşanlar veya vizesi iptal edilenler
 • İkamet izinleri iptal edilenler
 • İkamet izni bulunup da süresinin sona ermesinden itibaren kabul edilebilir gerekçesi olmadan ikamet izni süresini on günden fazla ihlal edenler
 • Çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilenler h) Türkiye’ye yasal giriş veya Türkiye’den yasal çıkış hükümlerini ihlal edenler ya da bu hükümleri ihlale teşebbüs edenler
 • Hakkında Türkiye’ye giriş yasağı bulunmasına rağmen Türkiye’ye geldiği tespit edilenler
 • Uluslararası koruma başvurusu reddedilen, uluslararası korumadan hariçte tutulan, başvurusu kabul edilemez olarak değerlendirilen, başvurusunu geri çeken, başvurusu geri çekilmiş sayılan, uluslararası koruma statüleri sona eren veya iptal edilenlerden haklarında verilen son karardan sonra bu Kanunun diğer hükümlerine göre Türkiye’de kalma hakkı bulunmayanlar
 • İkamet izni uzatma başvuruları reddedilenlerden, on gün içinde Türkiye’den çıkış yapmayanlar
 • Uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından tanımlanan terör örgütleriyle ilişkili olduğu değerlendirilenler.

Deport Kaldırma Nasıl Yapılır?

Sınır dışı etme (deport) kararına karşı, kararın tebliğinden itibaren yedi gün içinde idare mahkemesine başvurabilir. Mahkemeye başvuran kişi, sınır dışı etme kararını veren makama da başvurusunu bildirir. Mahkemeye yapılan başvurular on beş gün içinde sonuçlandırılır. Mahkemenin bu konuda vermiş olduğu karar kesindir. Yabancının rızası saklı kalmak kaydıyla, dava açma süresi içinde veya yargı yoluna başvurulması hâlinde yargılama sonuçlanıncaya kadar yabancı sınır dışı edilmez.

Deport Kararı Yetkili Merci Neresi?

Deport (sınır dışı etme) kararı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün talimatı üzerine veya Valiliklerce kendiliğinden alınır

Süreçte Deport Avukatının Önemi

Deport, yabancılar (vatandaşlık) hukukunun bir konusu olup özel uzmanlık gerektiren bir alandır. Deport işlemleri ve bu işlemlere karşı hukuki yollara başvuruda alanında uzman ve tecrübeli bir deport avukatına başvurmakta büyük yarar vardır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu