Dernekler Ve Vakıflar Hukuku

Ekin Hukuk Bürosu, kökleri oldukça eskiye dayanan dernek ve vakıfların, her ne kadar tüzel kişilik olarak tanınmasa da suiistimale açık yapıları sebebiyle prosedür eksikliklerinden kaynaklanan ciddi yaptırımlara maruz kalmaması adına profesyonel hukuki hizmet desteği vermektedir.

Dernekler ve Vakıflar Hukuku

Dernekler ve Vakıflar Hukuku Hizmet Kapsamı

Hukuk büromuz, dernek ve vakıfların kurulmasına ilişkin kanun ve tüzüklerin hazırlanması konusunda hukuki hizmet desteği vermektedir. Hizmet kapsamı ise şöyledir;

  • Vakıf ve derneklerin kuruluş işlemleri
  • Sözleşmelerin organlarının ve kararlarının hukuki çerçevede denetimi ve takibi
  • Dernek ve vakıfların işleyişi ve feshine ilişkin dava süreçlerinin takip edilmesi
  • Vakıf ve derneklerin gayrimenkul alım satım işlemlerine ilişkin prosedürlerin yürütülmesi
  • Hukuki ve idari davaların takip edilmesi
  • Genel kurul toplantılarının yapılması
  • Tüzel kişilerin üyelik haklarının korunmasına ilişkin süreçlerin takibi ve yürütülmesi
  • Vakıf mütevelli heyet danışmanlığı ve dernek yönetim kurulu danışmanlık hizmetleri
Konu İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular
Vakıf Nedir?

Vakıf, tüzel veya gerçek kişi/kişilerin bir hizmet ve yarar sağlamak maksadıyla, sürekli bir amaca tahsis edilmesi ile oluşuşturlar müesseselerdir.

Dernek Nedir?

Dernek, gerçek veya tüzel kişilerin, kazanç paylaşıma dışında, kanunlar çerçevesinde bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek amacı ile en az yedi gerçek veya tüzel kişiler tarafından oluşturulan topluluklarıdır. Türk Medeni Kanunu'na göre herkesin önceden izin almadan dernek kurma hakkı vardır.

Yukarı Çık