Dernekler Ve Vakıflar Hukuku

Dernekler ve Vakıflar Hukuku Nedir?

 

Dernekler; en az yedi gerçek veya tüzel kişinin kazanç paylaşma amacı haricinde ortak bir amacı gerçekleştirmek amacıyla oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip topluluktur. Vakıflar ise gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları sürekli bir amaca özgüleyerek oluşturdukları mal topluluğudur. Bu kapsamda dernekler ve vakıflar hukuku vakıf ve derneklerin kuruluşunu, faaliyetlerini, denetim ve yönetimlerini ve sona ermelerini inceleyen hukuk dalıdır.

Dernekler ve Vakıflar Hukuku

Dernekler ve Vakıflar Hukuku Avukatı Kime Denir?

 

Dernek ve vakıfların herhangi bir hak ihlaline uğramaması amacıyla dernek ve vakıflar için gerçekleştirilecek başvurularda ve açılacak davalarda takibi sağlayan bu hukuk dalında uzmanlaşmış kişiye dernekler ve vakıflar avukatı (vakıf avukatı) denilmektedir.

 

Dernekler ve Vakıflar Hukuku Avukatı Ne İş Yapar?

 

Dernekler ve Vakıflar Hukuku Avukatı dernek ve vakıfların hukuki tüm iş ve işlemleri konusunda vereceği hukuki desteğin yanı sıra;

 • Dernek ve vakıfların kuruluş sürecindeki işlemlerin takibini,
 • Dernek ve vakıflara ilişkin her türlü sözleşmenin hazırlanmasını,
 • Dernek ve vakıfların taşınmaz alım satım işlemlerine ilişkin işlemlerin takibini,
 • Dernek ve vakıfların ticari davalarının takibini,
 • Dernek ve vakıfların organlarının ve kararlarının hukuki denetimini,
 • Dernek ve vakıfların feshine ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesini,
 • Dernek ve vakıf yöneticilerine karşı açılan ceza ve tazminat davalarının takibini,
 • Üyelik hakkındaki sorunların çözümünü de sağlamaktadır.
 •  

Dernekler ve Vakıflar Hukuku Hizmet Kapsamı

 

Hukuk büromuz, dernek ve vakıfların kurulmasına ilişkin kanun ve tüzüklerin hazırlanması konusunda hukuki hizmet desteği vermektedir. Hizmet kapsamı ise şöyledir;

 • Vakıf ve derneklerin kuruluş işlemleri
 • Sözleşmelerin organlarının ve kararlarının hukuki çerçevede denetimi ve takibi
 • Dernek ve vakıfların işleyişi ve feshine ilişkin dava süreçlerinin takip edilmesi
 • Vakıf ve derneklerin gayrimenkul alım satım işlemlerine ilişkin prosedürlerin yürütülmesi
 • Hukuki ve idari davaların takip edilmesi
 • Genel kurul toplantılarının yapılması
 • Tüzel kişilerin üyelik haklarının korunmasına ilişkin süreçlerin takibi ve yürütülmesi
 • Vakıf mütevelli heyet danışmanlığı ve dernek yönetim kurulu danışmanlık hizmetleri

EkinLaw, kökleri oldukça eskiye dayanan dernek ve vakıfların, her ne kadar tüzel kişilik olarak tanınmasa da suiistimale açık yapıları sebebiyle prosedür eksikliklerinden kaynaklanan ciddi yaptırımlara maruz kalmaması adına profesyonel hukuki hizmet desteği vermektedir.

 

Konu İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Dernekler ve Vakıflar hukuku çok geniş bir mevzuat kapsamına sahiptir. Bu alanda uzman bir avukatın öncelikle Türk Medeni Kanunu, Dernekler Kanunu, Dernekler Yönetmeliği ve Vakıflar Yönetmeliğine hakim olması gerekmektedir. Bu sebeple vakıf veya derneğin iş ve davalarını beraber takip edeceğiniz avukatın bu mevzuata hakim olmasında fayda vardır. Dernekler ve vakıflar hukukuna ilişkin hukuki desteğe ihtiyacınız olması durumunda tarafımızla iletişime geçebilirsiniz.

Dernekler ve vakıflar hukuku işlem ve davaları için belirlenmiş bir vekalet ücreti veya oranı mevcut değildir. Bu sebeple ücret Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi kapsamında takibi sağlanacak iş ve davanın niteliğine göre müvekkille avukat arasındaki görüşme sonrası belirlenebilecektir.

Vakıf, tüzel veya gerçek kişi/kişilerin bir hizmet ve yarar sağlamak maksadıyla, sürekli bir amaca tahsis edilmesi ile oluşuşturlar müesseselerdir.

Dernek, gerçek veya tüzel kişilerin, kazanç paylaşıma dışında, kanunlar çerçevesinde bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek amacı ile en az yedi gerçek veya tüzel kişiler tarafından oluşturulan topluluklarıdır. Türk Medeni Kanunu’na göre herkesin önceden izin almadan dernek kurma hakkı vardır.

 
Hemen İletişime Geç
Başa dön tuşu