Blog

En Merak Edilen 10 Anlaşmalı Boşanma Sorusu Ve Cevabı

Anlaşmalı Boşanma ile İlgili Merak Edilen Her Şey

Bu yazımızda, anlaşmalı boşanma davalarına ilişkin merak edilen tüm soruları sizler için cevapladık.

Anlaşmalı Boşanma Nedir?

Anlaşmalı boşanma, eşlerin ortak kararı ile evlilik birliğine dair herhangi bir uyuşmazlık konusunun kalmayacağı şekilde uzlaşmaya vararak boşanmasıdır. Anlaşmalı boşanma, evlilik birliğinin boşanmaya ilişkin hukuki sonuçlarının tamamı üzerinde uzlaşma sağlanması durumudur.

Anlaşmalı boşanma, Türk Medeni Kanunu madde 166/III hükmünde “Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Bu hâlde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.” şeklinde düzenlenmiştir.

Kanun hükmünden de anlaşılacağı üzere eşlerin boşanma hususunda anlaşmaları, kanun koyucu tarafından evlilik birliğinin temelinden sarsıldığına ve bu durumun ortak hayatın devamını mümkün kılmadığına ilişkin olarak kabul etmiştir. Anlaşmalı boşanmaya karar verebilmesi için gerekli olan şartlar şu şekildedir:

  • Evlilik en az 1 yıl sürmüş olmalıdır.
  • Boşanmak için eşler ya birlikte mahkemeye başvurmuş olmalıdır ya da eşlerden birinin açtığı boşanma davasını diğer eş kabul etmelidir.
  • Tarafların mahkeme huzurunda boşanma beyanlarını sunmuş olmaları gerekir.
  • Tarafların hazırlamış olduğu sözleşme, hâkim tarafından kabul edilmelidir.

Bahsedilen şartların gerçekleşmesi halinde, eşlerin herhangi bir boşanma sebebini bildirmesine gerek kalmayacaktır.

Anlaşmalı Boşanmak İçin Ne Yapmak Gerekli?

Anlaşmalı boşanmak için, öncelikle taraflar arasında boşanmanın hukuki sonuçlarına ilişkin olarak herhangi bir uyuşmazlığın bulunmadığına dair boşanma protokolü hazırlanmalıdır. Hazırlanan anlaşma protokolünün yetkili Aile Mahkemesine dilekçe ile sunulmasının ardından mahkeme tarafından taraflara duruşma gününü bildirir tebligat gönderilir.

Tarafların mahkeme huzurunda; protokolde yer alan imzaların kendilerine ait olduğunu belirtmeleri ve boşanmak istediklerini beyan etmeleri gerekeceğinden her iki tarafın da duruşmaya katılması gerekir. Taraflardan birinin ya da her ikisinin de avukatının bulunması, tarafların duruşmaya gelme zorunluluğunu ortadan kaldırmayacaktır. Yani tarafların avukatları bulunsa dahi, kendilerinin de mahkeme huzurunda boşanmak istediklerini beyan etmeleri gerekmektedir. Tarafların beyanı üzerine hâkim tarafından karar verilir.

Açılmış bir çekişmeli boşanma davasının da anlaşmalı boşanma davasına dönüşmesi mümkündür. Şöyle ki; diğer eş, çekişmeli boşanma davasını açmış olan tarafın davasını kabul etmesi ve boşanmaya ilişkin hukuki sonuçlar üzerinde mutabık kalınması halinde anlaşmalı boşanma mümkün olacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Ücreti Ne Kadar?

Anlaşmalı boşanma; 2024 yılı için Türkiye Barolar Birliği Ücret Tarifesinde 63.900,00 TL olarak belirlenmiştir.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Verildikten Kaç Gün Sonra Mahkeme Olur?

Tarafların boşanma protokolünü dilekçe ile mahkemeye sunmalarının ardından mahkeme tarafından taraflara duruşma gününü bildirir tebligat gönderilir. Mahkemelerin yoğunluğu ve tebligat sürecine bağlı olması sebebiyle değişmekle birlikte anlaşmalı boşanma uzun sürmeyecektir. Uygulama bazı durumlarda yalnızca birkaç gün sonra duruşma gerçekleştirilmekle beraber bazı durumlarda bu süreç birkaç ay sürebilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davası İçin Neler Gerekli?

Tarafların anlaşmalı boşanması için;

  • Evlilik birliğinin en az 1 yıl sürmüş olması,
  • Boşanmak için eşlerin ya birlikte mahkemeye başvurmuş olması ya da eşlerden birinin açtığı boşanma davasını diğer eşin kabul etmesi,
  • Tarafların mahkeme huzurunda boşanma beyanlarını sunmuş olması,
  • Tarafların hazırlamış olduğu sözleşmenin, hâkim tarafından kabul edilmesi

gerekmektedir. Tarafların sunmuş oldukları sözleşme ile boşanmak istediklerini beyan etmeleri yeterli olup ayrıca başka bir neden sunmaları gerekmeyecektir.

Anlaşmalı Boşanmada Nafaka Ödenir Mi?

Anlaşmalı boşanma, tarafların boşanmanın hukuki sonuçlarına ilişkin herhangi bir uyuşmazlığa yer bırakmayacak şekilde uzlaşarak boşanmalarını ifade eder.

Taraflardan birinin nafaka talebinin bulunması halinde, anlaşmalı boşanma sözleşmesinde nafaka miktarına yer verilmesi gerekecektir.

Yoksulluk nafakası, boşanma ile taraflardan birinin yoksulluğa düşecek olması halinde talep edilen nafakadır. Eşlerden birinin anlaşmalı boşanma protokolünde yoksulluk talep etmemesi halinde daha sonrasında da dava açılarak yoksulluk nafakası talebinde bulunulamayacaktır.

İştirak nafakası ise, müşterek çocuğun var olması halinde ödenmesi talep edilen nafakadır. Anlaşmalı boşanma protokolünde iştirak nafakası talep edilmemiş ise, sonrasında çocuğun menfaati göz önünde bulundurulacağı için dava açılarak iştirak nafakası talep edilebilmektedir.

Aynı Gün Boşanma Olur Mu?

Anlaşmalı boşanma, yukarıda bahsedildiği üzere tarafların anlaşmalı boşanma protokolünü mahkemeye sunması ve ardından mahkeme huzurunda protokolde yer aldığı şekilde boşanmak istediklerini beyan etmeleri ile mümkündür. Anlaşmalı boşanmada her ne kadar tek celsede boşanma söz konusu olsa da uygulamada davanın açıldığı gün duruşma gerçekleştirilmemektedir. Mahkemelerin yoğunluğu ve taraflara duruşma gününü bildirir tebligatın gönderilmesi mahkemelerin yoğunluğuna bağlı olarak değişmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Zaman Biter?

Mahkemelerin yoğunluğu ve tebligat sürecine bağlı olması sebebiyle değişmekle birlikte anlaşmalı boşanma uzun sürmeyecektir. Uygulama bazı durumlarda yalnızca birkaç gün sonra duruşma gerçekleştirilmekle beraber bazı durumlarda bu süreç birkaç ay sürebilm

Hâkim tarafından boşanma kararı verilmesi halinde, gerekçeli karar yazılarak taraflara tebliğe çıkartılır. Gerekçeli kararın taraflara tebliği ile 2 haftalık istinaf kanun yoluna başvurma hakkı bulunmaktadır. Tarafların istinaf kanun yoluna başvurmaması halinde, boşanma kararı kesinleşerek hüküm doğurmaya başlar.

Boşanma Davası Hemen E Devlette Görünür Mü?

Açılmış olan boşanma davası, gerekli harç ve giderlerin yatırılarak davanın açılmasının ardından tarafların bilgilerinin mahkeme tarafından kaydedilmesi ile e-devlet üzerinden görünecek şekilde açılmış olacaktır.

Tek Celsede Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Eşlerin tek celsede boşanmak istemesi halinde, boşanmanın hukuki sonuçlarına ilişkin olarak herhangi bir uyuşmazlık konusunun kalmadığını bildirir anlaşmalı boşanma protokolü hazırlamaları gerekmektedir. Tarafların anlaşamadıkları noktaların bulunması halinde, mahkemenin gerekli araştırma ve incelemeyi yaparak hüküm kurması gerekeceğinden tek celsede karar vermesi söz konusu olamayacaktır.

Son Sözler

Anlaşmalı boşanma, evlilik birliğinin boşanmaya ilişkin hukuki sonuçlarının tamamı üzerinde eşlerin uzlaşma sağlaması durumudur. Eşlerin anlaşmalı boşanma protokolüne uygun olarak boşanmak istediklerini mahkeme huzurunda beyan etmeleri ve gerekli şartların mevcut olması halinde hâkim tarafından boşanma protokolü de uygun görülürse boşanma kararı verilir.

Hazırlanan anlaşmalı boşanma protokolü ile bazı haklardan feragat edileceği için, söz konusu boşanma protokolünün herhangi bir hak kaybına ve olumsuz duruma sebep olmaması için aile hukuku konusunda uzmanlaşmış boşanma avukatı eşliğinde hazırlanması yararınıza olacaktır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu