Fikri Mülkiyet Hukuku

Fikri Sınai Haklar Hukuku nedir?

 

Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hukuku; eser, marka, icat sahibinin ticari ilişkilerden doğan haklarını koruyan hukuk dalıdır.

Fikri mülkiyet hakkı; edebiyat, müzik, mimari gibi sanat eserlerinden doğan haklardır.

Sınaî Mülkiyet hakkı; sanayi teknolojideki yeniliklerin, yeni tasarımların sahipleri adına tescil edilmesinden doğan belirli bir süre üretme ve satma hakkıdır.

Fikri Mülkiyet Hukuku

Fikri mülkiyet avukatı nedir, kime denir?

 

Fikri mülkiyet avukatı; fikri mülkiyet hukuku alanında deneyime sahip, yeniliklere ve değişen mevzuata uyum sağlayabilen, vekilliğini yaptığı fikri ve sınai mülkiyet hakkı sahibi gerçek ve tüzel kişilerin ticari faaliyetlerindeki hukuki unsurları düzenleyen ve hukuki uyuşmazlık durumlarında çözüm bulan avukatlardır.

 

Fikri ve Sınai Haklar Avukatı ne yapar?

 

Fikri ve sınai mülkiyet hukukundan doğan ilişkiler ve uyuşmazlıkların çözümü konusunda hizmet verir. Birkaç örnek vermek gerekirse;

 • Haksız rekabet davaları
 • Marka tescil işlemleri
 • Marka, patent, tasarım ve telif hakkına tecavüzün tespiti ve bu hakların korunması
 • Ticari sırların korunması
 • Lisans sözleşmelerinin hazırlanması
 • Türk Patent Enstitüsü kararlarının iptali davası
 •  

Fikri Mülkiyet Hukuku hizmet kapsamı

 

 • Marka, patent, endüstriyel tasarımların araştırılması, tescili, korunması ve devredilmesi işlemlerinin yürütülmesi
 • Telif hakları ve ticari sınırların korunması
 • Sınai hakların Türk patent enstitüsü nezdinde takibi ile dava ve uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulması
 • Lisanslama görüşmeleri danışmanlığı ve lisans sözleşmelerinin hazırlanması
 • Fikri Sınai Haklar Uyuşmazlıklarından doğan davaların takibi
 •  

Fikri ve Sınai Haklar konusunda hukuki desteğe mi ihtiyacınız var?

 

EkinLaw, genel olarak iktisadi değer taşıyan fikri emek ürünlerini koruyan bir hukuk dalı olan fikri mülkiyet hukuku kapsamında; marka, telif hakları, patent hakları, alan adı uyuşmazlıkları, endüstriyel tasarımlar, ticari sırların korunması, haksız rekabet vb. Gibi kişilerin fikirlerini, buluşlarını ve eserlerini korumaları konusunda profesyonel hizmet desteği sağlamaktadır.

 

Konu İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Fikri Mülkiyet Hakları; marka, patent, telif, faydalı model, tasarım olup fikri mülkiyet hukukunun kapsamı da oldukça geniştir.

Fikri mülkiyet hukuku teknik bir hukuk dalı olması sebebiyle uyuşmazlıkların çözümünde tecrübe gerektirmektedir. İlgilendiğiniz avukatın web sitesinden, yayınlanan makalelerinden avukatın bu alandaki tecrübesini tespit edebileceğiniz gibi; fikri mülkiyet alanında en iyi avukatın tespitinde avukatların marka-patent vekili olması kriteri de göz önünde bulundurulmalıdır.

Avukatlık ücretlerinde asgari düzey Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde belirlenmiş olup fikri ve sınai haklara ilişkin uyuşmazlıklar tecrübe ve avukatın bu alanda uzmanlığını gerektirdiğinden asgari tutarda belirlenemeyecektir. Uyuşmazlığın türü ve kapsamına göre avukatlık ücreti de değişecektir. 2021 yılında Mersin Barosu tarafından fikri sınai haklar mahkemesinde görülecek uyuşmazlıklar için önerilen asgari ücret tarifesi ise şu şekildedir:

Delil Tespiti; 6.000 TL

Tedbir Talepli Delil Davası; 8.700 TL

Hükümsüzlük Davası; 11.700 TL

Tazminat Talepli Olmayan Tecavüzün Önlenmesi Davası; 13.000 TL

Maddi veya Manevi Tazminat Talepli Tecavüzün Önlenmesi Davası; 15.000 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

Şikayet ve takibi; 8.700 TL

Müdahil Vekilliği; 8.700 TL

Sanık Vekilliği; 15.700 TL

Bu haklar, marka, tasarım, patent, coğrafi işaretler gibi yenilik ve buluşların, yeni tasarımların ve özgün çalışmaların ilk bulan kişilerin adına; ticari alanlarda üretilen ve satılan malların üzerinde üreticisini ve satıcısının belirleyici bir biçimde yer almasını sağlayarak böylelikle ürünü üretme ve satma haklarına belirli bir süre sahip olmalarını sağlayan haklardır.

 

Fikri mülkiyet hukuku, iktisadi değer taşıyan, fikir, buluş ve eserleri koruyan hukuk dalıdır. Fikri mülkiyet hukuku, telif ve sınaî hakları kapsar.

Hemen İletişime Geç
Başa dön tuşu