Gayrimenkul Avukatı

Gayrimenkul hukuku nedir?

Gayrimenkul hukuku, eşya hukukunun bir alt dalı olup arazi, arsa, ev, daire, bina gibi taşınmazlar hakkında malikler, kiracılar, kurumlar ve yapı kuruluşları arasındaki ilişkileri ve bu ilişkilerden doğan davaları konu alan hukuk dalıdır.

Gayrimenkul Avukatı

Gayrimenkul Avukatı Kime Denir?

Gayrimenkul hukukuna ilişkin iş ve işlemlerde uzmanlığı dâhilinde hukuki yardımda bulunan kişiye gayrimenkul avukatı denir.

Gayrimenkul Hukuku Avukatı Ne İş Yapar?

Gayrimenkul hukuku avukatı kamulaştırma davaları, tapu iptali ve tescil davaları, mirastan mal kaçırma-muris muvazaası davaları, kira sözleşmeleri ve ilişkilerinin yönetilmesi, ortaklığın giderilmesi davaları, el atmanın önlenmesi davaları, ihalelerin takibi, intifa, irtifak gibi ayni hakların tesisi, kat mülkiyeti ile alakalı konularda hukuki destek sağlar.

Gayrimenkul Hukuku & Avukatlığı hizmet kapsamı

 • Tapu iptal davası ve tescil davalarının hazırlanması ve dava süreçlerinin yürütülmesi ve takip edilmesi
 • Alım satım sözleşmelerinin düzenlenmesi
 • Tapu sözleşmelerinin hukuka uygun olarak düzenlenmesi
 • Ayni ve şahsi hak tesisi sözleşmeleri
 • Gayrimenkuller üzerinde aynı hakların tesis ve terkin edilmesi
 • İpotek uyuşmazlıkları, elatmanın önlenmesi ve izale-i şüyu davaları
 • Hukuki durum tespitinin yapılması ve raporunun hazırlanması
 • Projelerin çevre mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi
 • Yabancıların mülk edinebilmesi.

Gayrimenkul Hukuku Konusunda Desteğe Mi İhtiyacınız Var?

EkinLaw, proje gelişimi konusunda uzmanlaşmış kadrosuyla yerli / yabancı yatırımcılara, gayrimenkul sahiplerine, mülk devri, alım / satım, hak tesisi vb. konularında profesyonel hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Konu İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular
En İyi Gayrimenkul Avukatı Nasıl Bulunur?

Ülkemizde avukatların branşlaşması ya da uzmanlaşması gibi bir durum söz konusu değildir. Gayrimenkul hukuku avukatının bu alanda deneyimli olması ve gayrimenkul ve inşaat sektörüne ilişkin terimlere hakim olması gerekir.

Gayrimenkul Avukatı Ücretleri Ne Kadar 2021?

Gayrimenkul avukatı ücretleri 22 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi doğrultusunda işin niteliğine uygun olarak belirlenir.

Gayrimenkul Hukuku İle İlgili Avukatlık Hizmeti Veriyor Musunuz?

Evet, hukuk büromuz bu bağlamda müvekkillerine profesyonel hizmet desteği sağlamaktadır.

Gayrimenkul Hukuku Neleri Kapsar?

Gayrimenkuller ile alakalı olarak açılan davalarda dava konuları şu şekildedir;

 • Tapu davası
 • Kira davaları
 • İstihkak davaları
 • Kamulaştırma davaları
 • İzaley-i şuyu davaları
Yukarı Çık