Blog

Gemi Adamı İşçilik Alacakları Nedir, Nasıl Alınır?

854 sayılı Deniz İş Kanunu, denizlerde, göllerde ve akarsularda Türk Bayrağını taşıyan ve yüz ve daha yukarı grostonilatoluk gemilerde bir hizmet akdi ile çalışan gemi adamları ve bunların işverenleri hakkında uygulanır. Deniz çalışanlarının kanundaki adı gemi adamıdır.

Gemi Adamı İşçilik Alacakları Nedir?

Gemi adamlarının işçilik alacakları kıdem ve ihbar tazminatının yanı sıra yıllık ücretli izin alacağı, hafta tatili ücreti alacağı, genel tatil ücreti alacağı, gemi adamı ücret alacağı, fazla mesai ücret alacağıdır.

Gemi Adamlarının İşçilik Alacakları ve Tazminat Hakları Neler?

Deniz İş Kanunu kapsamında olan, sözleşmesi feshedilen ve gerekli şartları oluşan gemi adamı kıdem tazminatına ve ihbar tazminatına hak kazanabilir. Kıdem tazminatının hesaplaması son ücret üzerinden yapılır. İhbar ve kıdem tazminatına esas olacak ücret hesabında ücrete ek olarak gemi adamına sağlanmış olan para ve para ile ölçülmesi mümkün akdi ve kanundan doğan menfaatler de göz önünde bulundurulur. Gemi adamının vefatı halinde ise tazminat kanuni mirasçılarına ödenir.

Gemi adamları yıllık ücretli izin alacağı, hafta tatili ücreti alacağı, genel tatil ücreti alacağı, gemi adamı ücret alacağı, fazla mesai ücret alacağı gibi alacakları da talep edebilmektedir.

Türk Bayraklı Gemilerde Çalışan İşçilerin İşçilik Alacakları Neler?

Türk Bayraklı gemilerde çalışan işçilerin alabileceği işçilik alacakları; Maaş alacağı, fazla mesai alacağı, yıllık izin alacağı, hafta tatili alacakları, genel tatil alacağı şeklindedir. Türk Bayraklı gemilerde çalışan işçilerin alabileceği tazminatlar ise kıdem tazminatı ve ihbar tazminatıdır.

Yabancı Bayrakları Gemilerde Çalışan İşçilerin İşçilik Alacakları Neler?

854 sayılı Deniz İş Kanunu denizlerde, göllerde ve akarsularda Türk Bayrağını taşıyan ve yüz ve daha yukarı grostonilatoluk gemilerde bir hizmet akdi ile çalışan işçiler ve bunların işverenleri hakkında uygulanacağı açıkça belirtilmiştir. Yabancı bayrak gemide çalışan işçiler ise 6098 sayılı Borçlar Kanunu hükümlere tabiidirler. Yabancı bayraklı gemilerde çalışan işçiler ise genellikle; donatan, armatör veya kaptan ile bir sözleşme yapar. Bu sözleşme bilindiği gibi gemi adı, sefer süresi, görev ve ücret unsurlarını taşır.

Gemi Adamı Yıllık Ücretli İzin Alacağı Nedir?

Anayasa’nın 50. Maddesi ile çalışan insanların dinlenme hakkı güvence altına alınmıştır. Yıllık ücretli izin hakkı da söz konusu madde hükmü altına korunan bir haktır. Deniz İş Kanunu’na göre bu yıllık ücretli izne hak kazanmak için iki koşul gerekmektedir.

  • Deniz İş Kanunu’na tabii bir iş sözleşmesi ile çalışmak.
  • Gemi adamları yıllık ücretli izne aynı işveren emrinde veya aynı gemide bir takvim yılı içinde bir veya birkaç hizmet akdi ile en az altı ay çalışması halinde hak kazanırlar. Yani yıllık ücretli izne hak kazanmak için bekleme süresi altı ay olarak belirlenmiş olup bekleme süresinin kesintisiz olma şartı aranmamıştır. Hizmet akdinin hukuken devam ettiği süre esas alınmalıdır.

İzin süresi, altı aydan bir yıla kadar hizmeti olan gemi adamları için 15 günden ve bir yıl ve daha fazla hizmeti olanlar için yılda bir aydan az olamaz

İzin işverenin uygun gördüğü bir zaman diliminde kullanılır ve bu haktan feragat edilemez. Aynı yıl içinde kullanmak ve tarafların rıza göstermesi koşulu ile bir aylık izin ikiye bölünebilmektedir. Gemi adamının sözleşmesi yıllık ücretli izin hakkını kullanmadan sonlanırsa işveren veya işveren vekili izin süresine ait ücreti ödemekle yükümlüdür.

Gemi Adamları İçin P&I Sigortası Nedir, Önemi Ne?

P&I sigortasının açılımı Protection & Indemnity olup Koruma & Tazmin anlamına gelmektedir. Gemi donatan ve sahiplerinin üçüncü kişilere, çevreye, kendi personeline (işçi alacakları) ve varsa taşıdığı yüke karşı sorumluluklarını karşılayan bir sigorta türüdür. Söz konusu sigorta iştirakine karşı yürütülen davalar asıl davadan bağımsız olarak yürütülebileceği için işçiye kolaylık sağlamaktadır.

Gemi Adamı İşçilik Alacakları Nasıl Alınır?

Gemi adamı işçi alacaklarının bir kısmı (Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti alacağı, kötü niyet tazminatı vs.) feshe bağlı alacaklar olup iş akdinin son bulmasıyla talep edilebilir kalemlerdir. İşçi alacaklarının bir kısmı ise (Ücret, fazla mesai ücreti, ubgt ücret alacağı, hafta tatili ücret alacağı vs.) feshe bağlı olmayıp, iş akdi feshedilmiş olsun veya olmasın işçinin hak kazandığı zaman talep edebileceği alacak kalemleridir.

Gemi Adamı İşçilik Alacakları Avukatı Ne İş Yapar, Görevleri Neler?

Gemi adamı işçilik alacakları avukatı kendine özgü özellikler taşıyan her somut olayı inceleyip hukuki değerlendirmeler yaparak hak kaybına uğramanızı engeller.

Gemi Adamı İşçilik Alacakları Avukatının Önemi

Gemi adamı işçilik alacaklarında her somut olay kendi özgü özellikler göstermesi sebebi ile her olay hukuki açıdan ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Bu sebep ile mevzuatı iyi bilmek ve somut olay hakkındaki analizi iyi yapabilmek hak kaybına uğramanızın önüne geçecektir. Hak kayıplarının önüne geçmek adına tecrübeli bir Deniz İş Hukuku ve İş Hukuku avukatından destek alınmalıdır.

EkinLaw olarak hem deniz iş davaları sürecinde hem de iş davaları sürecinde hak kaybınızın önüne geçmek için disiplinli ve tecrübeli ekibimiz ile hukuki danışmanlık hizmeti vermek için yanınızdayız.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu