Blog

Hakaret Suçu Nedir? Nasıl İspatlanır? Nasıl Dava Açılır?

Hakaret Suçu Nedir?

Hakaret suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 125. maddesinde düzenlenmiştir. Hakaret bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığının rencide edilecek nitelikte bir eylem ya da olgu isnat etmek veyahut sövme sureti ile o kişinin onur, şeref ve saygınlığına saldırılması olarak tanımlanmaktadır. Mağdurun başkalarının gözünün önünde küçük düşürülmesine rencide edilmesi denilmektedir.

TCK Hakaret Madde 125-

(1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden (…)veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir.

(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

(3) Hakaret suçunun;

a) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı,

b) Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı,

(c) Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle, İşlenmesi halinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz.

(4) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/15 md.) Hakaretin alenen işlenmesi halinde ceza altıda biri oranında artırılır.

(5) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/15 md.) Kurul hâlinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret edilmesi hâlinde suç, kurulu oluşturan üyelere karşı işlenmiş sayılır. Ancak, bu durumda zincirleme suça ilişkin madde hükümleri uygulanır.

Hakaret Suçu İle Korunan Hukuksal Değer Nedir?

Hakaret suçu ile kişilerin şeref ve sosyal saygınlarına ilişkin hukuksal değerin korunması amaçlanmıştır. Kişinin şeref hakkı iç şeref ve dış şeref olmak üzere iki tanedir. İç şeref bireyin kendisine biçtiği değer, dış şeref ise bireye diğer kişilerin biçtiği değer ve verdiği saygıyı ifade etmektedir.

Fail Nedir?

Hakaret Suçunda bir kişinin fail olabilmesi için herhangi bir özelliğe sahip olmasına gerek yoktur. Herkes söz konusu suçun faili olabilmektedir.

Mağdur Nedir?

Hakaret suçunda herkes bu suçun faili olabileceği gibi herkes bu suçun mağduru da olabilir. Fakat hakaret suçunda mağdurun belirlenmiş ya da belirlenebilir olması gerekmektedir. Hakaret suçunda mağdurun sıfatının, algılama yeteneğinin veya isnat yeteneğinin pek bir önemi yoktur. Ölmüş kişiler hakaret suçunun mağduru olmaz. Ölmüş bir kişiye hakaret yapılması hali ayrı bir suç olarak TCK madde 130 hükmünde Kişinin Hatırasına Hakaret Suçu olarak düzenlenmiştir.

TCK Kişinin hatırasına hakaret Madde 130-

(1) Bir kimsenin öldükten sonra hatırasına en az üç kişiyle ihtilat ederek hakaret eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Ceza, hakaretin alenen işlenmesi halinde, altıda biri oranında artırılır.

(2) Bir ölünün kısmen veya tamamen ceset veya kemiklerini alan veya ceset veya kemikler hakkında tahkir edici fiillerde bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Hakaret suçu genel kabul göre bir tehlike suçudur. Bu suçun meydana gelmiş sayılması için bir kişinin onur ve saygınlığının gerçekten rencide olmasına ya da zarar görmesine gerek yoktur. Söz konusu tehlikenin varlığı yeterlidir.

Eylem Nedir?

Hakaret suçu seçimlik hareketli bir suçtur. İşlenen fiil bir kimsenin onur ve saygınlığını rencide edecek nitelikte olması halinde suç meydana gelmiş sayılır. Hakaret suçu seçimli hareketli bir suç olmasının yanı sıra huzurda ya da gıyapta hakaret şeklinde işlemesi de mümkündür.

Somut Bir Fiil veya Olgu İsnat Etmek Nedir?

Somut bir fiil veya olgu isnat edilebilmesi için yaşanmış bir olay olmalıdır. Bu isnadın suç olabilmesi için nesnel anlamda bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte olmalıdır. Bu olaya ilişkin fiil veya olgu isnadının doğruluğu ispatlanabilmektedir.

Sövmek Nedir?

Sövmek soyut değer yargısını içeren sözlerin dışa vurulmasıdır. Sövmenin suç oluşturabilmesi için kişiyi rencide edebilecek nitelikte olması yeterli olmakla beraber gerçekten rencide olup olmadığı hususunun önemi yoktur. Küfür, sövme şeklindeki hakaret suçunu oluşturur.

Suçun Maddi Konusu Nedir?

Suçun maddi konusu, hakaret oluşturan eylemlerin muhatabı olan kişidir.

Hakaret Suçunun Zamanaşımı Nedir?

Hakaret suçunun zamanaşımı 8 yıl olup bu süre geçtikten sonra kimse hakaret suçundan dolayı şikâyete bağlı olarak veya resen soruşturma açılması mümkün değildir.

Hakaret Suçu Nasıl İspatlanır?

Hakaret suçunu ispatlamanın çeşitli yolları vardır. Örneğin Whatsapp, SMS, mektup, e-posta, kamera kayıtları, ses kayıtları, radyo veya televizyon programı kayıtları ya da tanıkların huzurunda hakaret suçunun gerçekleşmesi ile söz konusu suç ispatlanabilir. Hakaret suçunun ispatı için özel bir delil, yol öngörülmemiştir.

Kural olarak ispat için hukuka aykırı olarak elde edilen deliller dikkate alınmaz. Ancak, başkaca bir delil elde etme olanağının bulunmaması halinde kişinin rızası olmaksızın gerçekleştirilen ses kayıtlarının delil değeri kazanması mümkün hale gelebilir.

Hakaret Davası Nasıl Açılır?

Hakarete ilişkin iki dava açılabilir. Bunlar ceza davası ve tazminat davasıdır. Hakaret suçundan kaynaklanan ceza davası şikayet üzerine veya bazı durumlarda re’sen Cumhuriyet savcısı tarafından soruşturma neticesinde açılır. Her ne kadar ceza davası şikayete tabii olsa bile kamu davası niteliğindedir. Bu sebep ile Cumhuriyet avcısı açtığı davayı sonuna kadar takip etmelidir.

Hakaret suçunda yetkili mahkeme suçun işlendiği yer mahkemesidir. Hakaret suçunda ise görevli mahkeme ise asliye ceza mahkemesidir.

Hakaret Davası Nasıl Sonuçlanır?

Hakaret davası açıldığı zaman hakaret iddiası ispatlandığı takdirde kişi hakaret suçundan ceza alacaktır. Ancak hakaret iddiası ispatlanmamış olur ise hakaret suçundan yargılanan kişi ceza almayacaktır. Bunun yanında hakaret suçunun ispatlanması halinde, hakaret eyleminin nitelikli halinin olup olmadığı ya da cezada indirim hallerinin olup olmadığına göre de verilecek cezada değişim gösterecektir.

Son Sözler

Yazımızda, hakaret suçuna ilişkin merak edilen tüm sorulara yanıt vermeye çalıştık. Hakaret suçuna maruz kaldıysanız, ceza hukuku avukatlarımız ile görüşme sağlayarak haklarınızın korunmasını sağlayabilirsiniz.

İlgili Makaleler

2 Yorum

  1. 02/06/2023 tarihinde sanaldan vatsaptan biri tarafından tarafıma küfür edildi. Terbiyesiz ce yazılar yazıldı ve ben hemen Yalova emniyete gittim oradaki komiser bunda ne var gibi konuşunca benim itirazım üzerine savcıyı aramış savcı alın ifadesini deyince ifadem alındı telefondaki yazıyı ekran görüntüsünü aldılar ve kişinin yazdığını aynen ifadede polis memuru telefondan okuyarak yazdı. Fakat aradan netedeyde 2 ay olacak ne savcılıktan nede hakimlikten yani her hangi bir yerden çağrılmadım. Şu sn için ne yapmam gerekiyor yani beni illaki çağırmaları gerekmezmi. 0542 654 90 99 sağlıklı mutlu ve aydınlık yarınlar dilerim

    1. Merhaba,

      Avukat vasıtasıyla takip edilen soruşturma dosyaları genel itibariyle daha hızlı sonuçlanmaktadır. Danışma hizmetimizden faydalanmak istemeniz halinde 0532 399 3546 numaralı telefondan ya da ekin@ekinhukuk.com.tr mail adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu