Hukuk, oldukça karmaşık ve yoğun bilgi gerektiren bir kavramdır. Bu nedenle, hukuki sorunlarımızın çözümü için bireysel veya kurumsal çözüm önerileri sunabilecek profesyonel yardıma ihtiyaç duyarız.

Bu yazımızda hukuki sorunlarınızın çözüm sürecini kolaylaştırmak ve hızlandırmak adına “hukuk müşavirliği nedir” ve “hukuk müşaviri kime denir, ne iş yapar” gibi merak edilen konu başlıklarını detaylandırarak yazdık.

Hukuk Müşavirliği Nedir?

Hukuk müşavirliği; sözleşmeler, hukuki düzenlemeler ve yasal konularda bireylere, kurumlara veya şirketlere hukuk müşaviri tarafından tavsiye verilmesi, kurumun veya bireyin yasal faaliyetlerinin, hukuki durumlarının denetlenmesi, davaların ve soruşturmaların takip edilmesi mümkünse uyuşmazlığa sebep olacak olacak durumların önlenmesi anlamına gelmektedir.

hukuk müşavirliği nedir

Bireysel Hukuk Müşavirliği Nedir?

Kişilerin her türlü hukuki uyuşmazlıkları bireysel hukuk müşavirliği kapsamında yer alacak, hukuk müşaviri de bu kapsamdaki uyuşmazlıkların çözümü için kişilere hizmet verecektir.

Bu hizmetler kapsamında;

 • Yapılacak sözleşme kapsamında yer alan tüm hukuki konulara netlik kazandırmaya çalışmak,
 • Atılacak hukuki adımlarda doğabilecek sonuçlar hakkında müvekkillerini bilgilendirmek,
 • Doğabilecek tüm hukuki problemlerde (dava, icra, şikâyet vb.) süreçleri takip ederek müdahale etmek yer alacaktır.

Şirket Hukuk Müşavirliği Nedir?

Şirketlerin günlük faaliyetlerini hukuk kurallarını gözeterek yürütmesi, hukuk bilgileri ve hizmetleri için ihtiyacın, aylık veya haftalıktan ziyade günlük olarak karşılanmasını gerektirmektedir.

şirket hukuk müşavirliği

Ayrıca, işler yürütülürken hukuk kurallarına tam anlamıyla uyulması, uyulmaması durumunda herhangi bir uyuşmazlık çıkması ve bunun da yargısal yollarla çözülmesinden çok daha ekonomik ve pratik olacağından, şirkette hukuk müşavirinin bulunması ihtiyacını doğurmaktadır.

Hukuk müşavirliği bir hizmet birimi olup; hukuk müşaviri, şirketin yöneticilerine hukuki danışmanlık sağlayacak ve şirketin tüm faaliyetlerinin hukuk kuralları içerisinde yürütülmesini temin edecektir.

Bu anlamda hukuk müşaviri;

 • Şirket kuruluşu, infisah, birleşme veya devralma
 • Sermaye artırımları veya indirimleri
 • İnsan kaynakları, sözleşme, lisans, beyan, ihtarname, anlaşma, tapu ve satış gibi yasal konularda yasal danışmanlık ve destek
 • Vergi konuları ve yasal konularda danışmanlık
 • Ceza davalarının takibi
 • Hukuki dava ve başvuruların takibi
 • Etkin savunma stratejilerinin geliştirilmesi konusunda yönetimle işbirliği ve bunun gibi işlemleri

Şirket avukatı sadece hukuki açıdan değil şirketin genel politikalarını da dikkate alınarak yürütecektir.

Hukuk Müşaviri Kimdir?

Hukuk müşaviri, hukuk fakültesi mezunu olup, kamu kurumunda, özel sektörde veya serbest olarak faaliyet gösterebilen, müvekkiller, kamu kurum ve kuruluş makamları, özel sektörde şirket yöneticileri gibi kişileri hukuki anlamda bilgilendirip, yönlendiren hukukçulardır.

hukuk müşaviri kimdir

Hukuk Müşavirinin Görev Tanımı ve Sorumlulukları Nelerdir?

Hukuk müşavirlerinin görev tanımları, kurumların kendilerine ait yönergelerinde belirtiliyor olup genel anlamda ise;

 • Dava ve başvuruları takip ederek sonuçlanmasını sağlamak,
 • Yürürlükte olan, yürürlüğe yeni giren veya girecek olan hukuki düzenlemeler hakkında yöneticileri bilgilendirip gerekli olması koşulunda da departmanlara ilgili hukuki konularda eğitim vermek,
 • Etkin savunma stratejileri geliştirmek,
 • Sözleşme, beyan ve diğer ilgili hukuki belgeleri hazırlamak,
 • Yönetimin iş kararları ve işlemleriyle ilgili risk faktörlerini araştırmak,
 • Kurumdaki hukuk müşavirliğine bağlı personelin yönetimini sağlamak,
 • Anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirler almak ve uyuşmazlıkların sulh yoluyla çözülmesine yönelik mütalaa vermek,
 • Diğer hukuk müşavirleri, kamu otoriteleri ve mahkemeler ile müzakerelerde bulunup, gelişmelerden haberdar olmak,
 • Sözleşme, anlaşma, tapu gibi hukuki belgeleri incelemek, değerlendirmek ve rapor etmek,
 • Özel sektördeyse şirketin, değilse kamu kurumunun yasal sorunlarını araştırıp, analizini yapmak bu kişilerin görevi olacaktır.

Hukuk Müşavirinin Sahip Olması Gereken Özellikler Nelerdir?

Hukuk müşavirinin sahip olması gereken özellikler ile bir hukukçuda var olması gereken temel özellikler benzerlik göstermektedir.

Bunlar;

 • Öğrenmeye ve gelişmeye açık olmak,
 • Düzenli ve detaycı çalışma becerisi sergilemek,
 • İnsan ilişkilerinde başarılı olmak,
 • Stresle başa çıkabilme becerisi göstermek,
 • Problemler karşısında çözüm üretme yeteneğine sahip olmak,
 • Hukuki bilgilere hâkim olmak,
 • Yöneticilik ve liderlik vasfına sahip olmak, olarak sıralanabilir.
Konu İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular
Hukuk Müşaviri İle Avukat Arasındaki Fark Nedir?

Hukuk müşaviri ile avukat arasındaki fark; Hukuk müşaviri mesleğini icra edebilmek için hukuk fakültesi mezunu olmak yeterliyken, avukatlık mesleği için, kişinin hukuk fakültesi mezunu olmasının yanında yasal avukatlık stajını da tamamlamış ve staj bitim belgesini almış olması aranmaktadır.

Hukuk Danışmanı Nedir?

Hukuk danışmanı; şirketlerde, hukuki danışmanlık kurumlarında, Hukuk bürosu veya devlet kurumlarında çalışabilmektedir. Bu mesleği icra eden kişinin işi, önleyici ya da giderici hukuki desteği sağlamaktır. Hukuki danışmanın görev ve sorumlulukları, hukuki destek sağladığı kişi veya kurumlara göre değişkenlik göstermektedir. Hukuk danışmanın belli bir hukuk alanında uzmanlaşması, iyi derecede İngilizce veya herhangi bir yabancı dil bilmesi, düzgün bir diksiyona sahip ve insan ilişkilerinin kuvvetli olması, onu başarılı bir hukuk danışmanı yapacaktır.

Hukuk Müşaviri Ne Kadar Maaş Alır?

Hukuk müşavirlerinin maaşları; müşavirin, özel sektörde, bireysel veya kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmasına göre ve çalıştığı yerdeki pozisyonuna göre değişkenlik gösterebilmektedir. Bunlar dikkate alındığında kamu veya özel sektördeki müşavirler ortalama olarak en düşük 4000 TL ve en yüksek 15000 TL olmak üzere maaş almaktadır.

Nasıl Hukuk Müşaviri Olunur?

Hukuk müşaviri olmak için dört yıllık hukuk fakültesini lisans derecesi ile bitirmek yeterli olup, başarılı bir hukuk müşaviri olmak için ise yukarıda belirtilen hukuk müşavirinin sahip olması gereken özelliklere sahip olunması gerekmektedir.

Yukarı Çık