Miras Avukatı

miras avukatı

Miras hukuku nedir?

Miras hukuku, gerçek kişilerin ölüm ya da gaipliğine karar verilmesinden sonra mal varlıklarının kimlere ve ne şekilde intikal edeceğini, borçlarının nasıl ve hangi sırayla ödeneceğini düzenleyen özel hukuk dalıdır.

Miras Avukatı ne iş yapar?

Miras avukatı ölen bir kişinin mal paylaşımında yaşanan hukuki anlaşmazlıkları çözme konusunda hizmet verir.

 • Miras bırakanın mirasçısını gösteren belge (Veraset ilamının) alınması
 • Vasiyetname hazırlanması
 • Mirasçı atama sözleşmesi düzenlemek
 • Mirasta mal paylaşımı
 • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenlemek
 • Miras bırakan kişinin malvarlığının tespitini içeren tereke davasının açılması ve takibi
 • Mirasçılık belgesinin (Veraset ilamının) iptali davaları
 • Mirastan feragat sözleşmelerinin hukuka uygun olarak hazırlanması
 • Miras reddi (Reddi miras) davasının açılması ve takibi
 • Muvazaalı işlemlere karşı iptal davaları
 • Saklı payın korunması davası
 • Ortaklığın giderilmesi davasının açılması ve takibi
 • Mirasta iade davalarının açılması ve takibi
 • Taksim sözleşmelerinin hukuka uygun hazırlanması
 • Tenkis davası açılması ve süreçlerin takip edilmesi
 • Vasiyetnamenin tenfizi ve vasiyet iptali davalarının açılması ve takibi

Avukat reddi miras yapabilir mi?

Evet, avukat vekaletnamede mirasın reddini içeren özel yetki bulunması şartıyla reddi miras yapabilir.

Miras davalarında avukat yüzde kaç alır?

Miras davalarında avukatlık ücreti yüzde olarak da belirlenebilmekte olup yapılacak hukuki işlemin niteliğine göre değişecektir.

Miras avukatı ücreti ne kadar?

Bu konuda net bir şey demek ne yazık ki mümkün değildir. Miras avukatı ücreti birçok etkene göre değişmekte olup söz konusu olacak miras işlerinizin niteliği ücretlendirme konusunda belirleyici olacaktır.

Miras avukatının önemi

Miras paylaşımları sırasında sıklıkla karşılaşılan “mirastan mal kaçırma” davaları sebebiyle oldukça karmaşık hukuki sorunların doğmasına sebep olmaktadır.

EkinLaw, miras hukuku alanında uzmanlaşmış nitelikli avukat kadrosuyla; müvekkilleri için hukuki süreçlerin başlatılması, yönetilmesi ve önemsiz prosedürlerin yerine getirilerek davaların bir an önce sonuçlanmasını adına profesyonel miras hukuku danışmanlığı hizmeti vermektedir.

Bizimle hemen temas kurarak size en uygun hukuki stratejiyi belirlememize yardımcı olun.

Konu İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular
Yasal Mirasçılar Kimlerdir?
 • Kan hısımları (Çocuklar, ana ve baba, büyük anne ve büyük baba, evlilik dışı hısımlar)
 • Sağ kalan eş
 • Evlatlık
 • Devlet
Mirasçıların Açtığı Davada Hangi Mahkeme Yetkilidir?

Mirasçıların açtığı davalarda,  yetkili merciler sulh hukuk mahkemeleridir. Yetkili mahkeme ise miras bırakanın son ikamet adresine en yakın sulh hukuk mahkemesidir.

Yasal Mirasçılık Nedir?

Miras davalarında mal (tereke) paylaşımı sırasında mirasın yasal haklarına sahip “yasal mirasçı ve atanmış mirasçı” olarak ikiye ayrılan mirasçılık türüdür.

Miras Avukatı Ücretleri Ne Kadar?

Miras davası avukat ücretleri Türkiye Barolar Birliği tarafından her yıl “asgari ücret tarifesi” şeklinde düzenlenir ve vekalet ücreti, tarifede belirtilen ücretin altında bir tutar olarak belirlenemez. Bu nedenle miras avukatı vekillik ücretleri kesinlik içermez. Baro tarafından belirtilen asgari ücret tarifesinin üzerinde bir ücret verilebilir.

Miras Davaları Nasıl Açılır, Miras İşlerine Hangi Avukat Bakar?

Miras davaları, velayetin açıklanmasından sonra sulh hukuk mahkemelerinde açılır. Miras davası süresinde hukuki işlemlerin başlatılması ve takip edilmesi sürecine miras avukatı bakar.

Miras Davaları Nedir?

Miras davası, konusu miras olan ya da miras her davayı kapsayan genel bir terimdir.

Miras Sözleşmesi Nedir?

Miras sözleşmesi, miras bırakan (ölen kişi) kişi ile mirasa yasal olarak varis olan kişi ile yapılan işlemdir.

Miras Nedir?

Ölen veya gaipliğine karar verilen gerçek kişinin tüm mal varlığının, alacak ve borçlarıyla birlikte mirasçılara geçmesine miras denir.

Yukarı Çık