Kamu Hukuku

Ödeme Emri Nedir?

İcra dairesi, takip talep edilen icra dairesi takip talebinin yasal gereklilikleri yerine getirdiğini belirlerse, ödeme emri düzenleyerek borçluya gönderir.

Ödeme emri ile borçluya, borcunu ödemesi gerektiği, varsa itirazını bildirmesi gerektiği konuları iletilir. Eğer borçlu bu adımları atmadığı takdirde, mallarının haczedileceği konusunda bir ihtar alır.

Ödeme Emrinin İçeriği

Ödeme emrinde yer alması gereken bilgiler İİK m. 60’ta düzenlenmiştir. Buna göre:

  • Alacaklının veya vekilinin banka hesap numarası hariç olmak üzere takip talebindeki kayıtları,
  • Borcun ve takip giderlerinin 7 gün içinde icra dairesine ait, ödeme emrinde yazılı olan banka hesabına ödenmesi ihtarı,
  • Borçlunun ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 gün içinde imzaya veya borca itiraz edebileceği ihtarı,
  • 7 gün içerisinde mal beyanında bulunma ihtarı,
  • 7 gün içinde borç ödenmezse veya itiraz edilmezse cebri icraya devam edileceği ihtarı,
  • İcra müdürünün mühür ve imzası ödeme emrinde bulunmalıdır.

Ödeme Emrinin İçeriği

Ödeme Emrinin Düzenlenmesi ve Tebliği

İcra müdürü, talebi aldıktan sonra ödeme emri göndermeden önce alacağın mevcut olup olmadığını, vadesinin geldiğini veya zaman aşımına uğrayıp uğramadığını inceleyemez. Örneğin, icra müdürü borcun zaman aşımına uğradığını fark etse bile, yasal olarak ödeme emri düzenlemek ve göndermek zorundadır. Borçlu, borcun zaman aşımına uğradığını veya muaccel olmadığını iddia ederse, bunu itiraz yoluyla ileri sürebilir.

Ödeme emri tebliği, icra takip işlemlerinin ilk aşamasıdır ve bundan sonraki adımların ön şartıdır. Borçlu, icra takibi başlatıldığında ödeme emri ile haberdar olur. Borçlu, 7 gün içinde itiraz etmezse veya itirazı iptal edilirse, ödeme emri ve buna bağlı olarak takip kesinleşir.

Borçluya ödeme emri tebliğ edilmeden ve itiraz etme imkanı tanınmadan sonraki aşamalara geçilemez. Bu durum, savunma hakkını ihlal edebileceğinden, ödeme emri kendisine tebliğ edilmeden hakkında devam eden icra takibi için borçlu, süresiz şikayet yoluyla işlemlerin iptalini talep edebilir.

Ödeme emri, hüküm ve sonuçlarını tebliğ edilmesi ile doğar. İcra dairesi, en az 3 gün içinde ödeme emrini borçluya tebliğ eder. Ancak 3 günlük süre geçtikten sonra yapılan tebliğ de geçerlidir.

Ödeme emri, PTT aracılığıyla ya da elektronik yolla tebliğ edilebilir. İş gerektiriyorsa icra dairesi, dairede çalışan memurlarla da tebligat yapabilir. Birden fazla borçlu varsa ayrı ayrı ödeme emri talep edilmesi gerekir.

Borçlu hakkında ayrı ayrı günlerde birden fazla takip talebinde bulunulmuşsa, öncelikli olarak eski tarihli ödeme emri tebliğ edilmelidir. Bu hüküm ile önce talepte bulunan alacaklının haklarının korunması amaçlanmıştır.

Ödeme Emrine İtiraz

Borçlu, ödeme emrinin tebliği ile alacağı kabul etmeye veya inkar etmeye zorlanır. 7 gün içinde itiraz ederse takip durur. Takibe devam edilebilmesi için itirazın mahkemece iptal edilmesi ya da kaldırılması gerekir. İtiraz edilmezse takip kesinleşir.

İcra müdürü, ödeme emrini gönderirken borcun gerçekten var olup olmadığını araştırmak yetkisine sahip değildir. Bu nedenle, hukuk sistemimiz, ödeme emri alan birinin buna zamanında itiraz etmemesi durumunda gerçek olmayan bir borcu ödemek zorunda kalmasını önlemek için çeşitli çareler sunmuştur. Bu çarelere şikayet, gecikmiş itiraz, icra takibinin iptali ve taliki, menfi tespit ve istirdat davası gibi yollar dahildir.

Ekin Hukuk Bürosu olarak İcra Hukuku alanında uzman avukat kadromuzla iletişime geçmek ve dava ve işlemlerinizi takip etmek için bize ulaşabilirsiniz.

Stj. Av. Nesrin KOŞAR & Av. Ahmet EKİN

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu