Sağlık & Malpraktis Avukatı

Sağlık ve Tıp Hukuku oldukça hassas ve uzmanlık gerektiren bir hukuk dalıdır. Sağlık hukuku, “hasta hakları” kapsamında değerlendirilen bir hukuk dalıdır.

Sağlık hukuku Avukatı

Tıp Hukuku nedir?

 

Sağlık hukukunun bir alt dalıdır. Tıbbi işlemlerden kaynaklanan sağlık personellerinin ve sağlık kuruluşlarının hak ve yükümlülükleri, yasal durumları, tıbbi müdahale yapılacak olan hastaların hakları ve yükümlülükleri, ilaç hukuku, medikal hukuk gibi konuların ele alındığı hukuk dalıdır. Tıp hukuku, disiplinler arası bir hukuk dalı olup ceza hukuku, anayasa hukuku, medeni hukuk, idare hukuku ve sair dalları da ilgilendirmektedir.

 

Tıp Hukuku Avukatı kimdir?

 

Sağlık personelleri, sağlık kuruluşları ve hasta ve yakınlarının herhangi bir hak ihlali yaşaması halinde bir davaya konu olan ve tıp hukuku kapsamında bulunan davalar vekille temsil edilebilmektedir. Bir vekilin tıp hukukuna ilişkin davalar çerçevesinde uzmanlaşması mümkün olup bu davalara ilişkin çalışmalar yürüten, takip eden avukatın tıp hukuku sıfatını haiz olduğu düşünülebilmektedir.

 

Sağlık hukuku Avukatı ne iş yapar?

 

Sağlık hukuku, tıp hukukuna kıyasen daha geniş kapsamlı olup tıbbi müdahale talep eden ile bu müdahalenin uygulanacağı hekim ve sağlık kuruluşu arasındaki ilişkilerin düzenlendiği hukuk dalıdır.

Sağlık hukuku avukatı; tıp hizmetlerinde gerçekleşen yanlış tedavi uygulamaları, tedavi sözleşmelerinden kaynaklanan hukuki uyuşmazlıklar ve son zamanlarda artış gösteren sağlık çalışanlarına saldırı durumlarında hukuki güvenliğinizi sağlamanız konusunda size destek olur. Sağlık hukuku avukatının tıp terminolojisine hâkim ve alanında deneyimli olması gerekir.

Sağlık hukuku avukatı;

 • Hasta haklarının ihlal edildiği durumlarda,
 • Sağlık çalışanlarına karşı uygunsuz ve şiddet içeren eylemlerin gerçekleşmesi durumunda,
 • Vekalet veyahut da eser sözleşmesinin bir örneği sayılabilecek tedavi uygulamalarından doğan uyuşmazlıklarda,
 • Tüketim ilişkisine konu olabilecek özel hastane- hasta arasında çıkan uyuşmazlıklarda
 • Haksız fiil tazminatına ilişkin talepler hususunda,
 • Devlet hastanelerinin gerçekleştirmiş olduğu yanlış tedaviler sonucunda maruz kalınan zararın tazmini konusunda,
 • Hatalı tedavinin suç teşkil ettiği durumlarda görülecek ceza yargılamasının takibinde
 •  

Malpraktis nedir?

 

Türk Tabipler Birliği (TTB) Hekimlik Meslek Etiği Kuralları 13. maddesinde hekimliğin kötü uygulanması yani malpraktis (malpractice) düzenlenmiştir. Malpraktis/doktor hatası; hekimin veya tıbbi müdahale merkezi olan sağlık kuruluşlarının bilgisizlik, deneyimsizlik, ilgisizlik, bu ilgisizlikten kaynaklanan yanlış teşhis ve yanlış tedavi, eksik tedavi sonucunda hastanın mevcut hastalığında bir sapma görülmesi, yeni bir hastalığa sebebiyet verilmesi halidir. Malpraktis sonucunda cezai ve idari yaptırımların yanında maddi ve manevi tazminat yükümlülüğü de doğacaktır. Sağlık sektöründe malpraktis nedeniyle sağlık hukuku davaları sıklıkla görülmektedir.

 

Malpraktis avukatı ne yapar?

 

Malpraktis avukatı şeklinde bir branşlaşma söz konusu olmayıp vekil tarafından malpraktis davalarından kaynaklanan hususlarda çalışmalar yürütmek mümkündür. Kişinin, aldığı sağlık hizmeti ile alakalı hekimin kusurlu olması durumunda yasal haklar meydana gelir. Malpraktis sonucunda maddi ve manevi tazminatın yanında idari ve cezai yaptırımlar da söz konusu olacak olup profesyonel hukuk desteği alınmalıdır.

Müvekkil ve danışanlarına hukuki yardım sağlar.

 

Malpraktis Avukatı Hizmet Kapsamı

 

Hukuk büromuz, sağlık hukuku bağlamında doktor ve sağlık çalışanlarına, hasta ve hasta yakınlarına hukuki çözüm önerileri ve danışmanlık hizmetleri sağlamaktadır. Bu kapsam;

 • Hekim, sağlık çalışanları ve hasta haklarının korunması
 • Malpraktis (doktor veya sağlık personeli hataları) kaynaklı hukuki süreçlerinin başlatılması ve takibi
 • Tıp ve ilaç hukukundan doğan akdi ve idari uyuşmazlıkların çözüm davaları ve takibi
 • Hekimlerin mesleki, cezai, tazminat, idari ve mesleki sorumluluklarından doğabilecek dava süreçlerinin takibi
 • Sigorta uyuşmazlıklarının giderilmesi
 • Ölüm, yaralanma, uzuv kaybı, maluliyet gibi birçok zarar sebebiyle hastane ve doktor aleyhine sağlık tazminat davalarının açılması ve takibi
 •  

Sağlık Hukuku konusunda profesyonel desteğe mi ihtiyacınız var?

 

EkinLaw, uzman avukat kadrosu ile hasta ve hekim haklarının korunması kapsamında siz değerli müvekkillerine profesyonel hizmet desteği vermektedir.

Her biri kendi alanında uzmanlaşmış avukatlardan oluşan deneyimli ekibimiz ile siz değerli müvekkillerimize profesyonel hizmet desteği sağlamaya hazırız. Bizimle hemen iletişim kurabilirsiniz.

 

Konu İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Malpraktis davaları, genellikle hekime karşı, taksirle yaralama suçları adı altında açılır. Böylece mağduriyet yaşayan kişiler maddi manevi tazminat talebinde bulunabilecektir. Sağlık hukuku ve malpraktis davaları hekime karşı açılır.

2023 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde yer alan miktarlar üzerinden dosya takipleri yapılacak olup her somut olay ayrı ayrı değerlendirilerek müvekkilin talepleri doğrultusunda farklı mahkemelerde farklı davalar yürütülmektedir.

 

Tıp hukuku alanında bulunan davaların vekilliğini yapan avukat, tıp hukuku alanında yetkin bir avukat olmalıdır. Tıp hukukundan kaynaklanan uyuşmazlık sebebiyle hakkının ihlal edildiğini iddia eden vekil ile avukat arasındaki iletişimin sağlam ve sağlıklı olması gerekecek olup tıp ve sağlık hukukuna ilişkin profesyonel desteğe ihtiyacınız bulunması halinde tarafımızla iletişime geçebilirsiniz.

Sağlık hukuku konusunda bilgili ve donanımlı, müvekkil haklarını ve hukuki menfaatlerini en iyi şekilde gözeten, müvekkil öncekilerini iyi bilen ve önemseyen hukukçulara denir.

Hekim veya diğer sağlık personeli çalışanlarının gerçekleştirdiği tıbbi müdahalelerin hukuka uygun yapılmaması nedeniyle hastanın zarara uğraması anlamına gelir.

 

Sağlık alanında hizmet veren kurum veya kuruluşlar ile hizmet alan kişi/kişilerin haklarını kapsayan bir hukuk dalıdır.

 
Hemen İletişime Geç
Başa dön tuşu