Şirketler Hukuku

Özel hukukun bir dalı olan ticaret hukuku, ticaretle ilgili faaliyetleri düzenleyen ve yürürlükte olan mevzuatların tamamı olarak açıklanır.

Şirketler Avukatı

Şirket Avukatlığı Nedir?

 

Şirket avukatları, anonim, Limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere hizmet vermektedir. Şirket avukatlarının görev alanı; şirketin kuruluşundan tasfiyesine kadar her aşamada verilen hukuki danışmanlık olarak açıklanabilir. 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’na göre bazı şirketlerin şirket avukatı bulundurması zorunludur.

 

Şirket avukatı tutmak zorunlu mu?

 

1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35. maddesine göre;

“Dava açmaya yeteneği olan herkes kendi davasına ait evrakı düzenleyebilir, davasını bizzat açabilir ve işini takip edebilir. Ancak, Türk Ticaret Kanunu’nun 272’nci maddesinde ön görülen esas sermaye miktarının beş katı (250.000 TL) veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır. Bu fıkra hükmüne aykırı davranan kuruluşlara Cumhuriyet savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan on altı yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgarî ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idari para cezası verilir.”

Bu sebeple esas sermaye miktarı 250.000 TL veya daha fazla olan anonim şirketlerde şirket avukatı bulundurulması zorunludur.

Avukatlık Kanunu Limited, komandit, kolektif ve adi şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu getirmemişse de şirketlerin faaliyet alanlarını gözeterek herhangi bir hak kaybına uğramamaları için alanında başarılı bir avukattan hukuki destek almalarında fayda vardır.

 

Şirket Avukatlığı Nasıl Yapılır?

 

Şirket avukatlığının kapsamı oldukça geniştir. Temsil edilen şirketin faaliyet alanına göre de bu kapsam çeşitlilik gösterecektir. Şirket avukatları öncelikle şirket aleyhine açılan davaları ve şirket tarafından açılacak davaları takip edecektir. Bunun yanında işverenin iş hukuku alanındaki haklarını da korur. Şirketin kurulması sürecinden tasfiyesine kadar her türlü hukuki prosedürde hukuki destek sağlayan şirket avukatı; tahsilat işlemlerinin icrası gibi hususlarda da şirkete yardım edecektir.

 

Şirketler hukuku nedir?

 

Ticari faaliyetlerde bulunma olanaklarına sahip olan şirketlerin kurulması, birleşmesi, devir edilmesi, tasfiyesi ve bölünmesi vb. konularına dair hukuki ilişkileri inceleyen bir hukuk dalıdır.

 

Şirketler Hukuku Neleri Kapsar?

 

Şirketler hukuku birçok alanı kapsar. Bu alanların başında kıymet evraklar (çek, bono, poliçe vb.) gelir.

Ticaret kanununa göre düzenlenmiş şirket modelleri şunlardır;

 • Kolektif şirket
 • Komandit şirket
 • Anonim şirket
 • Limited şirket
 • Kooperatif şirketlerdir

Bu şirketlerin tamamı tüzel kişiliğe sahiptir.

 

Şirket Avukatlığı hizmet kapsamı

 

 • Şirket birleşmeleri, bölünme ve devralma danışmanlığı
 • Şirket kuruluşu ve şirketin tescili
 • Sözleşmelerin uyumlu hale getirilmesi
 • Esas sözleşmelerin hazırlanması ve güncellenmesi
 • Şirket alacaklarının yasal yollarla tahsili
 • Şirket yapılandırmaları
 • Haksız rekabetten doğan uyuşmazlıklar ve çözümü
 • Ortaklar sözleşmesi ve ortaklar arası ilişkilerin kararlaştırılması
 • Sermaye işlemlerinin denetim ve yürütülmesi
 •  

Profesyonel şirket avukatı mı arıyorsunuz?

 

Ekin Hukuk Bürosu, uzmanlaşmış avukat kadrosu ile ticaret ve şirketler hukuku dava ve duruşma aşamalarında profesyonel hizmet desteği vermektedir.

Uzman şirket avukatı ekibimiz, ile şirketinizin içerisinde yer aldığı sektör ve çalışma konularının sağlıklı bir hukuki süreç ile sürdürülebilmesi için gerekli olan tüm hukuki süreçlerinizi takip edebiliriz.

Şirketiniz ile ilgili en uygun strateji ve planlamayı yapabilmemiz adına bizimle temasa geçin.

 

Konu İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi şirket avukatlığının zorunlu kılındığı esas sermayesi 250.000 TL üzerinde olan anonim şirketler ve üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri için asgari ücreti belirlemiştir. 2021 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ekinde sermayesi 250.000,00 lirayı geçen anonim şirketlerin avukatlara ödeyeceği asgari ücret geçen yıla göre yaklaşık %20’lik bir artışla 3.405.00 TL’ye çıkarılmıştır. Yapı kooperatifleri için ise 2021 yılında asgari ücret 2.270,00 TL olarak belirlenmiştir. Sonuç olarak tarifede belirtilen asgari ücretler dikkate alınarak şirket avukatına ödenecek olan ücret takip edilen işler ve şirketin faaliyet alanına göre farklılık gösterecektir.

Kooperatif şirket, karşılıklı yardımlaşma yoluyla insanların ihtiyaçlarının sağlanması ve ortak çıkarlarının korunması amacıyla oluşturulan ekonomik kuruluşlardır.

Limited şirketi, ticaret unvanı adı altında bir veya daha fazla gerçek veya tüzel kişi/kişiler tarafından kurulan ticaret şirketidir. Bu tip şirketlerin esas sermayeleri bellidir ve bu sermaye, esas sermaye paylarının toplamından meydana gelir.

Anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan,  tüm faaliyetlerde yer alabilen, kurullar ile çoğunluk esasıyla yönetilen, hisse senedi, tahvil gibi menkul kıymet çıkarabilen ve borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan şirket türüdür.

Tek ortaklı anonim şirketi kurulabilir ve ortakların şirket alacaklarına karşı bulunan sorumlulukları koydukları sermaye ile sınırlıdır.

En az iki gerçek kişi ile kurulabilen şirketlerdir. Tüzel kişiler bu şirkete ortak olamazlar. Kolektif şirkete, para ile ölçülebilen her şey sermaye olarak getirilebilir. Değişken ve belirsiz sermayeli bir şirket tipidir.

Hemen İletişime Geç
Başa dön tuşu