Sözleşme Ve Protokoller

Sözleşme ve Protokol Nedir?

 

Sözleşme, iki veya daha çok kişinin hukuki bir sonuç meydana getirmek üzere karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanında bulunmalarıdır. Tek tarafa ve iki tarafa borç yükleyen sözleşmeler olarak ikiye ayrılır.

Protokol, sözleşmeleri uygulama yönünden açıklayan, kısa bir özet niteliğinde karşılıklı olarak kabul edilmiş anlaşmadır. Sözleşmelerin uzatılması, değiştirilmesi gibi hususlar protokol ile gerçekleştirilir

Sözleşme ve Protokol

Sözleşme Hukuku Nedir?

 

Sözleşmelerin kurulması, sonlanması, sözleşmede bulunması gereken unsurları inceleyen ve ticaret hukuku, borçlar hukuku, iş hukuku, aile hukuku gibi hukukun bütün dalları ile ilişki içerisinde olan hukuk dalıdır.

Protokol ve sözleşmelerin hazırlanma aşamaları karşısında hukuki kurallara uymak için deneyim ve donanımlı olmak gerekmektedir.

 

Protokol ve Sözleşme Avukatı Kime Denir?

 

Sözleşmelerin kurulması, sonlanması, esaslı unsurlarının belirlenmesi, sözleşme taslaklarının oluşturulması, genel işlem şartları belirlenmesi gibi hususlarda hukuki destek sağlayan kişiye sözleşme avukatı denir.

 

Sözleşme Avukatı Ne İş Yapar?

 

Sözleşmelerin kurulması, sona ermesi, sözleşmenin esaslı unsurlarının belirlenmesi, protokol taslakları hazırlanması, genel işlem şartları oluşturulmasını sağlar ve sözleşme ve protokollerden doğan uyuşmazlıklarda hukuki yardım sağlar.

 

Sözleşme ve Protokol hazırlanması hizmet kapsamı

 

Hukuk büromuzun bu kapsamda verdiği hizmet, müvekkillerinin hak ve özgürlüğünü gözeterek, bilgilendirerek, muhtemelen aşamaları değerlendirmekte ve detayları paylaşmaktadır.

EkinLaw, resmi sözleşme ve protokollerin hukuka uygun bir biçimde hazırlanması ve yürütülmesi konusunda profesyonel hizmet desteği vermektedir.

 

Konu İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Sözleşme avukatı özel hukuk alanında yeterli bilgi ve birikime sahip olmalıdır. Sözleşme hukuku; borçlar hukuku, eşya hukuku, miras hukuku, aile hukuku, ticaret hukuki gibi pek çok hukuk dalı ile yakın temas halindedir. Bu sebeple sözleşme avukatı özel hukuk alanında çalışmaları mevcut olan deneyimli ve dikkatli bir avukat olup karşılaşılabilecek risklere karşı müvekkili ile istişare halinde olmalı ve önleyici hukuk hizmeti sağlamalıdır.

Sözleşme avukatı ücretleri Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi doğrultusunda görülecek iş ve işlemlerin niteliğine göre avukat ve müvekkil arasında kurulacak bir sözleşme ile belirlenir.

Hemen İletişime Geç
Başa dön tuşu