Tüketici Avukatı

Tüketici Hukuku Nedir?

 

Tüketici, ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi olarak tanımlanmaktadır. Bu tanıma göre tüketici ile satıcı veya sağlayıcı arasında gerçekleştirilen işlemler tüketici işlemi olup bu kişiler arasındaki ilişkileri inceleyen hukuk dalı tüketici hukuku olarak adlandırılmaktadır.

Tüketici Hukuku

Tüketici hakları avukatı kimdir?

 

Tüketici hakları avukatı; tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamına giren iş ve sözleşmelere ilişkin uyuşmazlıklar konusunda hukuki danışmanlık veren ve ilgili dava ve başvuruların takibini sağlayan kişidir.

 

Tüketici avukatı ne yapar?

 

Tüketici avukatının öncelikli görevi tüketici hakem heyetlerine yapılan başvuruları ve tüketici mahkemelerinde açılan davaları takip etmektir. Ayrıca özel olarak banka dosyasına yapılan masrafların iadesi, tüketici işlemlerinde ayıplı mal ve ayıplı hizmetlere karşı başvurulması, uzaktan satış sözleşmeleri ve paket tur sözleşmeleri, cayma hakkına ilişkin işlemler ve taksitle satış sözleşmelerine ilişkin de hizmet verilmektedir.

 

Tüketici Hukuku Danışmanlığı Hizmet kapsamı

 

 • Tüketicilerin şikayet ve önerilerine hukuki çerçevede çözümler sunmak
 • Tüketici hukuku mevzuatlarını yakından takip ederek güncel kalmak
 • Ayıplı mal veya hizmetten kaynaklanan uyuşmazlıkları çözüme kavuşturmak
 • Tüketici hakem heyeti başvuruları ve takiplerinin yapılması
 • Banka dosya masraflarının iadesine ilişkin davarın açılması ve takibi
 • Abonelik sözleşmelerinden doğan davaların çözüme kavuşturulması
 • Tüketici sözleşmelerinin kanuna uygun olarak hazırlanması ve düzenlenmesi
 • Kapıda satış, mesafeli satış sözleşmesi vb. sözleşmelerin denetlenmesi ve takibi
 • Taksitli veya kampanyalı satışlardan doğan davaların açılması / takip edilmesi
 • Haksız şartlardan doğan davaların takibi
 • Devre tatili sözleşmesinden doğan davaların takip edilmesi ve sözleşmelerin düzenlenmesi
 • Garantili mallarından doğan davalar
 • TOKİ sözleşmelerinden doğan davalar
 • Tüketici kredilerinden doğan davalar
 •  

Tüketici Hakları konusunda yasal desteğe mı ihtiyacınız var?

 

EkinLaw, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması kanunu kapsamınca tüketicilerin ekonomik çıkarımlarının yanı sıra sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin edici, tüketiciyi aydınlatıcı, Tüketici Hakem Heyeti ve Tüketici Mahkemelerinde görülen ihtilaflı hususların çözümleri gibi konularda profesyonel hizmet desteği sağlamaktadır.

Tüketici hakları ile ilgili nasıl bir desteğe olduğunu olduğunuzu bizimle paylaşarak, tüketici avukatlarımızın size uygun görüşme takvimi belirlemesine yardımcı olun.

 

Konu İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Tüketici hukuku kapsamlı bir alan olup otomotiv, iletişim, eğitim ve diğer birçok alanda tüketicilerin satıcı ve sağlayıcı karşısında korunmasını gerektirdiğinden alanında uzman avukatların hukuki desteğinin alınması gerekmektedir. Hukuki destek alınacak avukatın tespitinde avukatın tüketici hukuku alanında aldığı eğitimler ve bu alandaki tecrübesi önem taşımaktadır.

Avukatlık Ücretleri, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ile belirlenmiştir. Tüketici avukatı ücretleri yapılan işlem konusu ve takip edilen davaya göre değişmektedir. 2021 yılı Mersin Barosu tarafından tavsiye edilen Avukatlık Ücreti tarifesine göre tüketici mahkemelerinde görülen davalar için 6.000 TL, tüketici hakem heyetinde görülen işler için ise 3300 TL olarak belirlenmiştir.

Tüketici sözleşmesi, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da sayılmış olan sözleşmelerdir. Bunlar;

 • Taksitle satış sözleşmesi
 • Tüketici kredisi sözleşmesi
 • Konut finansmanı sözleşmeleri
 • Diğer tüketici sözleşmeleri; ( İş yeri dışında kurulan sözleşmeler, Mesafeli sözleşmeler)
 • Finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmeler ( Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri, Paket tur sözleşmeleri, Abonelik sözleşmeleri)

Tüketici işlemi, ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden kamu ve tüzel kişiler ile tüketiciler (mal veya hizmeti satın alarak kullanan) arasında gerçekleşen sözleşme ve hukuki işlemleri ifade eder.

 

Tüketici, belirli bir bedel karşılığında hizmet veya mal satın alarak kullanan kişiye denir.

 
Hemen İletişime Geç
Başa dön tuşu