Vergi Avukatı

Vergi Hukuku Nedir?

 

Devletin hâkimiyet hakkını kullanarak verdiği hizmeti güçlendirmek ve devletin gelişmesine yarar sağlamak amacıyla vatandaşlardan aldığı vergi nedeniyle devlet ve birey arasında hukuki bir ilişki oluşur. Devlet ve birey arasında vergiden doğan hak ve ödevlere uygun hareket edilmemesi halinde doğabilecek ceza ve uyuşmazlıkları inceleyen kamu hukuku dalına vergi hukuku denir.

Vergi Hukuku Avukatı

Vergi Ceza Avukatı Kime Denir?

 

Vergi ceza hukuku, vergi ödemekle yükümlü kişilerin yani mükelleflerin vergi yükümlülüklerine (defter ve belge ibrazı, vergi matrahını doğru beyan etmek, vergilerini zamanında ödemek vs) uymamaları durumunda karşılaşacakları problemleri düzenler. Vergi cezalarıyla karşılaşmamak ya da karşılaşıldığında hak arama özgürlüğünü kullanmak konusunda hukuki anlamda donanıma sahip avukatlar vergi ceza avukatıdır.

 

Vergi Hukuku Avukatı Ne Yapar?

 

Vergi Hukuku avukatı, devlet ve birey arasındaki vergi ilişkisinden doğan uyuşmazlıkların çözüme kavuşmasına fayda sağlar. Vergi hukuku avukatı olarak neler yapıldığından kısaca bahsetmek gerekirse;

 • Vergi hukuku iptal ve tam yargı davaları açmak
 • Gelir Vergisi, Katma Değer Vergisi, Kurumlar Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi yani kısaca tüm vergilerden doğan ihtilafların, hesap hatalarının, vergilendirme hatalarının düzeltilmesini sağlamak
 • Sahte fatura düzenleme veya kullanma suçlarından kaynaklanan ceza davalarını takip etmek
 • Vergi nedeniyle gönderilen ödeme emrine ve ihtiyati hacze itiraz
 • Vergi cezası, vergi tarhına karşı iptal davası açmak
 •  

İdare Hukuku nedir?

 

Temeli Anayasaya dayanan, kamu idaresinin tanımını, yapısını ve işleyişini düzenleyen hukuk dalıdır. Özel ve tüzel kişiler, bu hukuk uzmanlığı kapsamında değerlendirilmezler.

 

İdare ve vergi Avukatlığı hizmet kapsamı

 

 • Tüm idari başvuru ve itirazların yapılması
 • Hukuka aykırı idari işlemlerin iptaline ilişkin dava süreçlerinin takibi
 • Dava süresince tüm uzlaşma işlemlerinin yürütülmesi
 • Vergi cezalarının iptali işlemleri ve düzeltme talepleri
 • İdari sözleşmelerden doğan tavaların takibi
 • Uyuşmazlık çözümleri ve dava takibi
 • Vergi suç ve cezaları
 •  

Vergi Hukuku konusunda yasal danışmanlığa mı ihtiyacınız var?

 

Hukuk Büromuz, vergi hukuku alanında müvekkillerin farklı idareler ile uyuşmazlıkları çözümü konularında ve vergi hukuku ile alakalı tüm süreçlerinizde hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Aynı zamanda tüm vergi ihtilaflarının çözümü konusunda da uzmanlaşmış, deneyimli kadrosu ile hizmet vermektedir.

 

Konu İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Vergi uyuşmazlığından doğan davalar, teknik bilgi gerektirmekte olup davaların yürütülmesi ve herhangi bir hak kaybına neden olunmaması için vekille temsil edilmek davanın sonucu açısından oldukça gereklidir. Vergi davalarının sağlıklı yürütülmesi, vekillik görevini icra eden avukatın teknik bilgi gerektiren bu alanda uzmanlaşmış olması ile sağlanabilecektir. Vergi uyuşmazlıklarından kaynaklanan davalarınızın yürütülmesi için uzman avukat kadromuzla iletişime geçip süreci yürütebilirsiniz.

Vergi uyuşmazlığından doğan davalar için sarf edilecek olan emek ve teknik bilgi söz konusu dava konuları açısından ayrı ayrı değerlendirilmektedir. Mersin Barosu tarafından dava değerinin %15’i kadar ücret alınması tavsiye edilmiş olsa da söz konusu tavsiye bağlayıcı olmayıp davanın niteliğine göre ücret takdiri yapılmaktadır.

Vergi uyuşmazlığından doğan davaları için alınacak ücretlerin asgari tutarı davanın niteliğine göre değişmektedir.  Mersin Barosu 2023 Yılı Tavsiye Edilen Avukatlık Ücret Tarifesi’nde vergi uyuşmazlığından doğan davalar için 13.750,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i tutarında ücret tavsiye edilmiş olup söz konusu ücret asgari tutar olmayıp tavsiye edilen tutardır.

Vergi ceza hukuku, kabahat ve suç niteliği taşıyan vergi kanunlarına aykırılıklarını ve bunlara ilişkin cezai yaptırımlarını inceler.  Vergi suçları, devlet hazinesine karşı işlenen ekonomik suç olarak kabul edilmektedir.

 
Hemen İletişime Geç
Başa dön tuşu